TALOCUPER

Klasa: Biopesticid

Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementom Bakar (Cu) 5 %

Formulacija: rastvor

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: LIDA PLANT RESEARCH

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VOĆE, POVRĆE, VINOVA LOZA, CITRUSI Folijarno - 0,15-0,2% (15-20 ml u 10 l vode); Navodnjavanje - 2 – 6,0 l/ha (20 – 60 ml na 100 m2) Primena u ranim vegetativnim i generativnim fazama

DELOVANJE: 

molekul organo-bakarnog kompleksa sa dvostrukim delovanjem koje se iskazuje u stvaranju depozita preko kutikule ali i razmeštaja jona bakarnog kompleksa između kutikule i epidermalnih ćelija. Sadrži specifične penetrirajuće agense. Ispoljava preventivno i kurativno delovanje.

SPEKTAR DELOVANJA: 

Fitopatogene gljive i bakterije iz rodova: Phythophthora, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia, Alternaria, Armillaria, Rosellinia, Clavibacter michiganensis, Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris, Erwinia carotovora….

 

PREPORUKE I NAPOMENE: 

broj tretmana zavisi od “pritiska” patogena, odnosno tretmane obavljati svakih 15-ak dana u vreme perioda visokog rizika od infekcije i širenja oboljenja, a posebno u uslovima visoke vlažnosti vazduha. Visoko efikasan u niskoj koncentraciji. Izuzetna stabilnost u
zemljištu. Otporan prema razgradnji u zemljištu. Usaglašen sa novom EU regulativom u pogledu očuvanja životne okoline zbog niske koncentracije primene. Ne može se mešati sa pesticidima kao ni sa proizvodima jako kisele ili jako alkalne reakcije.