COSMIC 36

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: 480 g/l glifosata u obliku glifosat-IPA soli (tehnički čist min. 95%)

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 5l

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 35 dana voće i vinova loza

Plodored: nema ograničenja u plodoredu

MDK(mg/kg): 0,1 - voće, vinova loza

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Voće i vinova loza 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) Za suzbijanje jednogodišnjih korova
Voće i vinova loza 4-8 l/ha (40-80 ml na 100 m2) Za suzbijanje višegodišnjih korova
Voće i vinova loza 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) Za suzbijanje izuzetno otpornih višegodišnjih korova

DELOVANJE:

Cosmic 36 je neselektivni herbicid, usvaja se lišćem. Kreše se naviše i naniže u biljci, inaktivira se u kontaktu sa zemljištem. Inhibira EPSP, odnosno sintezu aromatičnih kiselina čime sprešava sintezu neophodnih aminokiselina za proizvodnju proteina.

Pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir), za suzbijanje jednogodišnjih travnih I širokolisnih korova 1,5-2,0 l/ha (15-20 ml na 100 m2), kada su korovi visine 10-15 cm

PREPORUKE I NAPOMENE:

 • ne sme se primenjivati u voćnjacima i vinogradima mlađim od 4 godine
 • ne sme se primenjivati za uništavanje cime krompira
 • sprečiti zanošenje preparata na sve zeljaste gajene biljke, kao i na zelene delove višegodišnjih zasada
 • prilikom tretiranja preparati ne smeju dospeti na zelene delove voća i vinove loze
 • na tretiranim površinama zabranjena je ispaša mlečne stoke i korišćenje osušene trave za ishranu stoke
 • ispaša ostale stoke, kao i korišćenje osušene trave za ishranu stoke je moguća 7 dana posle primene
 • tretirana površina strništa se ne sme obrađivati najmanje 14 dana posle primene
 • košenje livada i pašnjaka se može obaviti 7 dana posle, a ponovna setva trava 14 dana nakon primene
 • slama, odnosno suva korovska masa, sa tretiranih površina se ne sme koristiti za pripremu komposta, koji se koristi u proizvodnji povrća
 • tretirane korove ne treba zaoravati ili frezirati najmanje 2-3 nedelje posle primene
 • ponovno puštanje vode u kanale je 7 dana posle primene
 • tretiranje panjeva u cilju suzbijanja izdanaka i izbojaka se vrši pod uslovom da površine nisu erozivne i da su udaljene najmanje 300 m od izvorišta voda

MBT: 2