DESPOT

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan - krompir; 28 dana - jabuka, kruška, šećerna repa; 56 dana - uljana repica

MBT: jabuka, kruška, šećerna repa, uljana repica 2, krompir 1

MDK(mg/kg): JABUKA: HLORPIRIFOS: SRB: 0,5/ EU: 0,5/ SAD: 0,01/ RUS: 0,5 CIPERMETRIN: SRB: 1,0/ EU: 1,0/ SAD: - / RUS: 0,1 KRUŠKA: HLORPIRIFOS: SRB: 0,5/ EU: 0,5/ SAD: 0,05/ RUS: 0,5 CIPERMETRIN: SRB: 1,0/ EU: 1,0/ SAD: - / RUS: 0,1 KROMPIR: HLORPIRIFOS: SRB: 0,05/ EU: 0,05/ SAD: 0,1/ RUS: 2,0 CIPERMETRIN: SRB: 0,05/ EU: 0,05/ SAD: - / RUS: 0,05 ŠEĆERNA REPA: HLORPIRIFOS: SRB: 0,2/ EU: 0,2/ SAD: 1,0/ RUS: 0,05 CIPERMETRIN: SRB: 1,0/ EU: 1,0/ SAD: - / RUS: 0,1 ULJANA REPICA: HLORPIRIFOS: SRB: 0,05/ EU: 0,05/ SAD: 0,1/ RUS: 0,05 CIPERMETRIN: SRB: 0,2/ EU: 0,2/ SAD: - / RUS: 0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA, KRUŠKA 0,075-0,1% (7,5 - 10 ml na 10 l vode) Na početku obrazovanja prvih kolonija vaši Na početku piljenja prvih gusenica smotavca (pre ubušavanja u plodove) Pred cvetanje ili kasnije (posle cvetanja) kada se registruje prisustvo buve
KROMPIR 0,5 – 0,9 (5 - 9 ml na 100 m²) Tretiranjem na početku masovnog piljenja larvi
ULJANA REPICA 0,75 - 1,0 Na početku pojave imaga repičinog sjajnika
ŠEĆERNA REPA 1,5 – 2,0 Na početku pojave imaga repine pipe Pre pojave larvi četvrtog stupnja sovice (L4), a na osnovu procene ekonomske štete

DELOVANJE:

insekticid iz grupe Organofosfata koji inhibira enzime acetilholinesteraze u ćelijama nervnog sistema insekata delujući svojim parama. Drugi član kombinacije, Cipermetrin je nesistemični insekticid iz grupe Piretroida koji deluje digestivno i kontaktno. Remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

Zelena vaš jabuke (Aphis pomi), pepeljasta vaš kruške (Dysaphis pyri), crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae), pepeljasta vaš jabuke (Dysaphis plantaginea), jabukinog smotavca (Cydia pomonella), obična kruškina buva (Cacopsylla pyri) u zasadu jabuke i kruške, krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, repina pipa (Bothynoderes punctiventris) i lisna sovica (Mamestra brassicae, M. oleracea) u usevu šećerne repe i repičinog sjajnika (Meligethes aeneus) u usevu uljane repice.


PREPORUKE I NAPOMENE:

meša se sa preparatima na bazi Diflubenzurona, Dimetoata i Tirama. Ne meša se sa preparatima alkalne reakcije i preparatima koji imaju visok sadržaj glikola i drugih alkohola. Preparat se ne sme primenjivati u mladom krompiru i ne sme se primenjivati u vreme leta pčela. Suzbijanje krompirove zlatice izvoditi samo u onim regionima, odnosno lokalitetima, gde nije utvrđena njihova rezistentnost na Cipermetrin, ostale piretroide i organofosforne insekticide. Zbog ukrštene rezistentnosti, za suzbijanje krompirove zlatice i obične kruškine buve alternativno ne primenjivati preparate na bazi bilo kog piretroida registrovanog u našoj zemlji. Na tretiranim površinama najmanje 14 dana posle primene ne dozvoliti pristup domaćim životinjama.