KARATHANE GOLD 350 EC

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l

Formulacija: EC – Koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 21 dan - jabuka, vinova loza

MBT: 3

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 0,05/ EU: 0,05/ SAD: 0,1/ RUSIJA:- VINOVA LOZA: SRB: 1,0/ EU: 1,0/ SAD: 0,1/ RUS: 1,0

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,4-0,5 (4 – 5 ml na 100 m2) U zasadu vinove loze primenjuje tokom cele vegetacije, preventivno ili po pojavi prvih simptoma
JABUKA 0,4-0,5 (4 – 5 ml na 100 m2) Primenjuje se preventivno, na početku vegetacije, pre sticanja uslova za sekundarno zaražavanje i širenje oboljenja

DELOVANJE:

Meptildinokap je prečišćeni molekul Dinokapa, pouzdanog fungicida iz grupe Dinitrofenola sa višestrukim i različitim delovanjem na ćelijskom nivou. Deluje na sve razvojne stadijume patogena tako što inhibira ćelijsko disanje, odnosno menja protonski gradijent mitohondrija i razara ćelijski metabolizam.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator).


PREPORUKE I NAPOMENE:

Preparat Karathane Gold 350 EC se može efi kasno primenjivati na temperaturama od 5 – 30°C što ga čini mnogo povoljnijim u odnosu na druge fungicide (sumporni preparati) čija efi kasnost drastično pada pri primeni ispod 14°C. Otporan je na spiranje kišom te se snažno vezuje za površinu lista tako da ni padavine do 50 mm /m² samo jedan sat nakon tretiranja ne mogu da uklone depozit preparata sa tretirane površine. Ispoljava eradikativno delovanje na kleistotecije pepelnice. Preparat ima sporedno delovanje na grinje. Može biti fi totoksičan za jabuku sorte crveni delišes, ako se primenjuje u vreme cvetanja na temperaturama preko 25°C. Ne remeti fermentaciju i organoleptička svojstva vina. Niska akutna i hronična otrovnost za sisare. Brza razgradnja u životnoj sredini. Povoljan za korisne organizme. Nije fi totoksičan za najvažnije sorte vinove loze. Idealan partner u sistemu integralne zaštite. Ne sme se mešati sa uljnim formulacijama i preparatima na bazi bakra. Primena uz utrošak vode od 1000 l/ha. Deluje nadražujuće na kožu i oči, te je neophodno nositi zaštitnu opremu pri primeni preparata. Zahvaljujući specifi čnim karakteristikama i posle 40 godina primene na svetskom nivou, nije uočena pojava rezistentnosti patogena na ovaj fungicid.