HILLAN

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 28 dana - vinova loza, jabuka

MBT: 3 - vinova loza; 2 - jabuka

MDK(mg/kg): VINOVA LOZA: SRB: 0,05 (stono) 3,0 (vinsko) / EU: 0,05 (stono) 3,0 (vinsko) / SAD: 3,0/ RUS: 0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,1 - 0,15 % (10 do 15 ml na 10 l vode) Po pojavi prvih pega, a pre sticanja uslova za cikluse sekundarnog zaražavanja i širenja oboljenja
JABUKA 0,6 -1,0 (60 – 100 ml на 100m²) ili 300 - 500 g aktivne materije na 1 hektar Tretiranja se izvode tokom vegetacije (faze 54 - 85 BBCH-skale). Preparat se primenjuje preventivno. Kurativni efekat ispoljava ako se primeni 36 sati od početka infekcije

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Toludina. Ankapler oksidativne fosforilacije, odnosno inhibira klijanje spora, rast i sporulaciju gljive. Deluje na više mesta u ćeliji patogena prekidajući proces disanja. Fluazinam je slabo rastvorljiv u vodi i čvrsto se vezuje za lisnu površinu, ne prodire u biljno tkivo već stvara tanki omotač oko njega.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).


PREPORUKE I NAPOMENE:

preparat se može mešati sa drugim sredstvima za zaštitu bilja. Kada se preparat meša sa EC formulacijama, prvo treba rastvoriti Hillan u manjoj količini vode, a zatim uz ostatak vode dodati drugo sredstvo. Kada se preparat meša sa WG formulacijama, prvo treba njih rastvoriti, a zatim dodati Hillan. Ne može se mešati sa insekticidima na bazi mineralnih ulja. Primenjuje se uz upotrebu 600 do 1000 l/ha (6-10 l na 100 m²) tečnosti. U Srbiji i zemljama EU, preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su za primenu u usevu krompira, za suzbijanje uzročnika plamenjače (Phytophthora infestans) i uzročnika bele truleži (Sclerotinia sclerotiorum) na krompiru u količini 0,3-0,4 l/ ha uz utrošak vode od 300-400 l/ha (3-4 ml u 3-4 l vode na 100 m²), tretiranjem prema preporuci prognozno-izveštajne službe ili najkasnije pred pojavu prvih simptoma bolesti.