DITHANE DG NEO TEC

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg

Formulacija: DG - Disperzibilne granule

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 21 dan - jabuka; 42 dana - vinova loza

MBT: 4

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 5,0/ EU: 5,0/ SAD: 0,6/ RUS: 7 VINOVA LOZA: SRB: 5,0/ EU: 5,0/ SAD: 1,5/ RUS: 5

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 2 - 2.5 Tokom cele vegetacije, preventivno pre ostvarivanja uslova za zarazu
VINOVA LOZA 2 - 2.5 Tokom cele vegetacije, preventivno pre ostvarivanja uslova za zarazu

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Ditiokarbamata. Fungicid nespecifi čnog načina delovanja - na više mesta sprečava klijanje spora prouzrokovača bolesti. Deluje preventivno. Inhibira aktivnost enzima blokiranjem SHgrupe amino kiselina što nepovratno remeti razlaganje lipida i propustljivost ćelijskog zida tj. blokira disanje i proizvodnju ATP.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrukovač pegavosti lista i čađave krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrukovač plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola).

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

Mankozeb je više od 45 godina jedan od vodećih fungicida u zaštiti bilja jer deluje na uzročnike bolesti iz sve četiri glavne grupe biljnih bolesti; ima izvanredne otpornosti na ispiranje padavinama; sadržaj cinka (Zn) i mangana (Mn), koji se nalaze u molekulu Mankozeba, pripomažu u procesu fotosinteze i boljoj ishrani biljke, što utiče i na bolji prinos. Proizveden je po najsavremenijoj tehnologiji proizvodnje sitnih čestica koje omogućuju bolje prijanjanje preparata na biljku, bolju pokrivenost tretirane biljke, snažnije vezivanje i teže spiranje. Preparat Dithane® DG NeoTec se može mešati sa preparatima na bazi Bakar-oksihlorida, Cimoksanila, Dimetomorfa i Propamokarbhidrohlorida. Ne sme se mešati sa bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom, preparatima na bazi Propargita i sredstvima za ishranu bilja koja sadrže bor, kao i sa preparatima jako kisele reakcije (Dimetoat, Monokrotofos, Heptenofos, Dihlorvos, Fosfamidon). Utrošak vode u zasadima je 1000 –1500 l/ha, odnosno 10-15 l na 100 m². U normalnim uslovima prskanje treba ponoviti posle sedam do deset dana.