FOCUS ULTRA

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 0,75 – 1,0 l/ha za suzbijanje jednogodišnjih korova Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosno visine 20 do 30 cm
Šećerna repa 1,5 – 2,0 l/ha za suzbijanje višegodišnjih korova (divlji sirak iz rizoma) Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosno visine 20 do 30 cm
Šećerna repa 3,0 – 4,0 l/ha za suzbijanje pirevine, zubače i svračice Uskolisni korovi u fazi razvoja 3 do 5 listova, odnosnovisine 20 do 30 cm

Mehanizam delovanja:

Focus ultra usvaja se lišćem. U biljci se kreše naviše i naniže raspoređujući se u meristemska tkiva.

Spektar delovanja:

  • Višegodišnji uskolisne korovske vrste: Divlji sirak (Sorghum halepense ), pirevina (Agropyron repens ), zubača (Cynodon dactylon ).
  • Jednogodišnje uskolisne korovske vrste: proso korovsko (Echinochloa crus-galli ), muhar sivi (Setaria glauca ), muhar zeleni (Setaria viridis ), stržac (Apera spica venti ), divlji ovas (Avena fatua ), svračica (Digitaria sanguinalis ).

* - soja, suncokret, grašak, lucerka, krompir, paradajz, voće, vinova loza