CAPI

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Kaptan 480 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan - jabučasto i koštičavo voće, 35 - dana vinova loza

MBT: jabuka, breskva i vinova loza bez ograničenja; breskva i šljiva 3; višnja 2

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 2/ EU: 3/ SAD: 25/ RUS: 25 KRUŠKA: SRB: 2/ EU: 3/ SAD: 25/ RUS: 25 ŠLJIVA: SRB: 2/ EU: 7/ SAD: 10/ RUS: 10 VIŠNJA: SRB: 2/ EU: 5/ SAD: 50/ RUS: 25 BRESKVA: SRB: 2/ EU: 4/ SAD: 15/ RUS: 20 KAJSIJA: SRB: 2/ EU: 10/ SAD: 10/ RUS: 25 BADEM: SRB: 2/ EU: 0,25/ SAD: 0,25/ RUS: 0,3 VINOVA LOZA: SRB: 2/ EU 0,02/0,03/ SAD: 25/ RUS: 25

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA, KRUŠKA 0,2 – 0,3 % (20 - 30 ml u 10 l vode) Preventivno tretiranje pre sticanja uslova za zarazu, od početka cvetanja do početka zrenja (faze 51-71/81 BBCH skale)
BRESKVA, KAJSIJA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, BADEM 0,2 – 0,3 % Protiv S. carpophila od početka listanja do pred sazrevanje plodova u zavisnosti od vremenskih uslova i infekcionog potencijala. Protiv P. rubrum od cvetanja do pred sazrevanje plodova u zavisnosti od vremenskih uslova i infekcionog potencijala.
VINOVA LOZA 0,2 – 0,3 % Preventivno tretiranje protiv P. viticola od fenofaze pred cvetanje do šarka bobica. Tretmani protiv G. bidwelli u fazi rasta lastara do početka zrenja bobica.

DELOVANJE:

aktivna materija Kaptan pripada grupi Ftalimida i inhibira proces disanja, odnosno aktivnost SH-enzima. Patogeni teže razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina), prouzrokovač šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i prouzrokovač plamenjače šljive (Polystigma rubrum), prouzrokovač plamenjače (Plasmopara viticola) i prouzrokovač crne truleži (Guignardia bidwelli) vinove loze.

PREPORUKE I NAPOMENE:

ne meša se sa Bordovskom i sumpornokrečnom čorbom i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (Dimetoat) , kao i abamektinom. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama vazduha meša sa preparatima na bazi dimetoata. Ne preporučuje se primena u zasadu jabuke sorte crveni delišes i kruške anžuj. Može ispoljiti blagu fitotoksičnost (kaptanove pege) na plodovima nekih sorti jabuke (vinesep) i kruške (starking, sejman, boskovka) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (oko mesec dana), a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. Pripremljen rastvor (1000 l tečnosti po hektaru) se mora utrošiti u roku od dva sata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.