CAPI

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Kaptan 480 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 2 ml, 10 ml, 50 ml, 250 ml, 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan za jabučasto i koštičavo voće, 35 dana za vinovu lozu

MBT: U zasadima jabuke, kruške i vinove loze nije ograničen; u zasadima breskve i šljive 3 puta; u zasadu višnje 2 puta

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA, KRUŠKA 0,2 – 0,3 % (20 - 30 ml u 10 l vode) Preventivno tretiranje pre sticanja uslova za zarazu, od početka cvetanja do početka zrenja (faze 51-71/81 BBCH skale)
BRESKVA, KAJSIJA, ŠLJIVA, TREŠNJA, VIŠNJA, BADEM 0,2 – 0,3 % Protiv S. carpophila od početka listanja do pred sazrevanje plodova u zavisnosti od vremenskih uslova i infekcionog potencijala. Protiv P. rubrum od cvetanja do pred sazrevanje plodova u zavisnosti od vremenskih uslova i infekcionog potencijala.
VINOVA LOZA 0,2 – 0,3 % Preventivno tretiranje protiv P. viticola od fenofaze pred cvetanje do šarka bobica. Tretmani protiv G. bidwelli u fazi rasta lastara do početka zrenja bobica.

DELOVANJE:

aktivna materija Kaptan pripada grupi Ftalimida i inhibira proces disanja, odnosno
aktivnost SH-enzima. Patogeni teže razvijaju rezistentnost na ovaj fungicid.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i kruške (Venturia pyrina), šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum), plamenjače (Plasmopara viticola) i crna trulež (Guignardia bidwelli) vinove loze.

PREPORUKE I NAPOMENE:
ne mesa se sa Bordovskom i sumporno-krečnom čorbom i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije (Dimetoat, Dihlorvos, Heptenofos). Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama vazduha meša sa preparatima na bazi dimetoata. Ne preporučuje se primena u zasadu jabuke sorte Crveni delišes i kruške Anžuj. Može ispoljiti blagu fitotoksičnost (kaptanove pege) na plodovima nekih sorti jabuke
(Vinesep) i kruške (Starking, Sejman, Boskovka) ako se primenjuje u fazi precvetavanja i formiranja plodova (oko mesec dana), a naročito ako se kombinuje sa preparatima na bazi sumpora. Pripremljen rastvor (1000 l tečnosti po hektaru) se mora utrošiti u roku od dva sata. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.