ASENA

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan - jabuka; 35 dana - vinova loza

MBT: 3

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 0,2/ EU: 0,2/ SAD: 0,5/ RUS: - VINOVA LOZA: SRB: 1/ EU: 1/ SAD: 1/ RUS: 1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,2 (2 g na 100 m²) Primenjuje se tokom vegetacije (11/54-71/81 BBCH skale), preventivno, a najbolje po precvetavanju (BBCH 71-79)
VINOVA LOZA 0,20 – 0,25 (2 - 2.5 g u 10 l vode) Preventivno tretiranje tokom vegetacije (faze 11/13-79 BBCH skale)

DELOVANJE:

sistemik sa protektivnim, kurativnim, eradikativnim delovanjem i dugim rezidualnim delovanjem na bazi aktivne materije Krezoksim-metil koja pripada grupi Strobilurina. Inhibira mitohondrijalno disanje preko inhibicije citohrom reduktaze.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis) i prouzrokovač pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

za razliku od drugih fungicida pokazao je odlično delovanje na visokim temperaturama vazduha pa se može preporučiti za primenu i tokom letnjih meseci u zasadu jabuke. Ne pospešuje mrežavost plodova, a potpomaže fiziološke aktivnosti koji se ispoljavaju u izraženijoj zelenoj boji i povećanju bio mase tretiranih biljaka. U uslovima povećane vlažnosti vazduha skratiti interval između tretmana na 7 do 10 dana. Izuzetnu efikasnost na venturiju pokazuje primenjen u kombinaciji sa fungicidom Fiesta (0,75 kg/ha) sa 1000 litara tečnosti po hektaru. Za suzbijanje pepelnice u uslovima vrlo visokog potencijala patogena početkom vegetacije preporučuje se primena u kombinaciji sa preparatima na bazi sumpora kao (Microthiol disperss 0,3%) uz utrošak vode 600 do 1000 l/ha. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Suzbija veliki broj patogenih mikroorganizama