BOSCO GOLD

Klasa: FUNGICIDI

Aktivna materija: Boskalid 267 g/kg + Piraklostrobin 67 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 8g, 30 g, 100 g, 500 g

Proizvođač: AGROMARKET

Karenca: 7 dana RADNA KARENCA: 6 do 12 sati

MBT: 2

MDK(mg/kg): MALINA - BOSKALID: SRB 10 /EU 10 /SAD 10 / RUSIJA PIRAKLOSTROBIN: SRB 3 /EU 3 /SAD 4 / RUSIJA JAGODA – BOSKALID: SRB 6 /EU 6 /SAD 4,5 / RUSIJA PIRAKLOSTROBIN: SRB 1,5/EU 1,5 /SAD 1,2 / RUSIJA

DELOVANJE: dvokomponentni fungicid čija jedna komponenta, Boskalid pripada grupi Karboksiamida, a deluje tako što inhibira aktivnost sukcijat ubikinon reduktaze (kompleks II) u mitohondrijalnom elektrotransportnom lancu. Druga aktivna materija, Piraklostrobin, pripada grupi Strobilurina. Deluje tako što inhibira mitohondrijalno disanje blokirajući elektronski transport na kompleksu bc1.

SPEKTAR DELOVANJA
koristi za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u zasadima maline i jagode.

PREPORUKE I NAPOMENE:
jedan od najkompletnijih fungicidnih preparata na tržištu sa povoljnim
ekotoksikološkim osobinama, što ga preporučuje za primenu u integralnoh zaštiti.
Preparat se može mešati sa drugim preparatima uz prethodnu proveru. Može se
primeniti svim standardnim uređajima za tretiranje sa zemlje (leđne i traktorske
prskalice), a primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Utrošak tečnosti iznosi 400
- 600 l/ha (4 - 6 l на 100 m²).
Preparati na bazi aktivnih materija koje čine preparat Bosco Gold se koriste za
kontrolu bolesti kao Didymella applanata, Monilia spp., Alternaria spp., Fulvia fulva, Peronospora destrucor, Rizoctonia solani, Sclerotinia spp u brojinim zasadima i usevima – malina, višnja, breskva, paradajz, krompir, paprika, korenasto krtolaste biljke, lukovi, salata i dr.