DuPont™ Curzate M® WG

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: Cimoksanil 40 g/kg + Mankozeb 400 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 30 g, 1 kg

Proizvođač: Du Pont

Karenca: 21 dan stone sorte vinove loze, 42 dana vinske sorte, krompir 14 dana, paradajz i krastavac 3 dana RADNA KARENCA: 1 dan

MBT: 4

MDK(mg/kg): VINOVA LOZA - CIMOKSANIL SRB / EU / SAD 0,1 / RUS KROMPIR - CIMOKSANIL SRB / EU / SAD 0,05 / RUS PARADAJZ - CIMOKSANIL SRB / EU / SAD 0,2 / RUS KRASTAVAC - CIMOKSANIL SRB / EU / SAD 0,05 / RUS VINOVA LOZA - MANKOZEB SRB 5 / EU 5 / SAD 1,5/ RUS 0,1 KROMPIR - MANKOZEB SRB 0,3 / EU 0,3 / SAD 0,2 / RUS 0,1 PARADAJZ - MANKOZEB SRB 3,0 / EU 3,0 / SAD 2,5 / RUS 0,1 KRASTAVAC - MANKOZEB SRB / EU / SAD 2,0 / RUS

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,3% (20 g u 10 l vode) Primena od počeka listanja, pa do pojave šarka (od faze 12, 13-19 do 83 BBCH skale)
KROMPIR PARADAJZ KRASTAVAC 3,0 (30 g na 100 m²) 2,5 – 3,0 (25 – 30 g na 100 m²) Primena od faze ranog porasta sve do 14 dana pred vađenje (faze (15 – 90 BBCH skale) Primena preventivno ili u ranijim stadijumima infekcije, od faze ranog rasta biljke do postojanja uslova za nastajanje infekcije (faze 13 – 89 BBCH skale) Po preporuci PIS

DELOVANJE: fungicid na bazi dve aktivne materije, prva Cimoksanil iz grupe Karbamida (uree) koji inhibira sporulaciju (obrazovanje spora). Druga aktivna materija, Mankozeb iz grupe Ditiokarbamati, inhibira enzime u procesu disanja.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze (Plasmopara
viticola), prouzrokovača plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans), plamenjače krastavca (Pseudoperonospora cubensis) i crne pegavosti paradajza (Alternaria solani).

PREPORUKE I NAPOMENE:
preparat brzo prodire u biljno tkivo, već 2 sata po primeni. U normalnim
vremenskim prilikama primenjuje se u zasadima i usevima u interval od 8 do 12
dana, a u uslovima visokog infekcionog potencijala i povoljnih uslova za širenje
oboljenja, razmak između tretmana treba skratiti. Obezbeđuje jedinstvenu
aktivnost na samim mestima infekcije.
Preparat ne primenjivati na useve koji pate od stresa izazvanog sušom, potopljenim zemljištem, niskim temperaturama, napadom insekata, nedostatkom hranljivih elemenata ili drugim faktorima koji nepovoljno utiču na razvoj useva.
Preparat se ne sme mešati sa proizvodima alkalne reakcije (Bordovska čorba) i
insekticidima kisele reakcije. Utrošak vode 600 do 1000 l/ha u zasadu vinove loze, a 200 do 400 l/ha u usevima povrća.