SAFARI DUO ACTIVE

Klasa: Sistemični, selektivni herbicid

Aktivna materija: Lenacil 714 g/kg + Triflusulfuron metil 71 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 1 kg

Proizvođač: FMC

Karenca: OVP

Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati šećerna repa, spanać i cvekla. Iste kalendarske godine mogu se sejati sve ozime žitarice, a naredne godine nema ograničenja u plodoredu.

MDK(mg/kg): Lenacil 0,1 Triflusulfuron-metil 0,01

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
ŠEĆERNA REPA 3 x 0.21 + Trend 90 ili Imox (3 x 0,05 %) Trokratna primena od faze kotiledona pa dok 90% biljaka ne sklopi redove. I tretman – repa do 2 lista (faza do 20 BBCH) II i III – oko 7 dana posle I, tj. II tretmana, tj. repa od razvijenih kotiledona do početka sklapanja redova (faze 10-31 BBCH skale)

DELOVANJE:

spoj dve aktivne materije od kojih prva, Lenacil, pripada grupi Uracila, koji je inhibitor fotosinteze (Fotosistem II). Usvaja se korenom, kreće akropetalno i ispoljava produženo delovanje. Druga aktivna materija pripada grupi Sulfoniluree, a deluje tako što zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminokiselina (izoleucin, valin, leucin). Apsorbuje se folijarno i translocira po svim delovima biljke sprovodnim sudovima ksilema i floema.

SPEKTAR DELOVANJA:


JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE I ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), pepeljuga (Chenopodium spp.), štir obični (Amaranthus retroflexus), konica obična (Galinsoga parviflora), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), pomoćnica (Solanum nigrum), bunika (Hyosciamus niger), dvornici (Polygonum spp.), kamilica (Matricaria recutita i M. chamomilla), gorušica poljska (Sinapsis arvensis), kravlja stisnuša (Thlaspi arvense), suncokret samonikli (Helianthus annuus)


PREPORUKE I NAPOMENE: 
preparat Safari Duo Active obezbeđuje čist usev kao kompletno i sigurno rešenje protiv širokolisnih korova. Ima intenzivno zemljišno delovanje koje pruža dodatnu efikasnost i sigurnost. Kompatibilan sa herbicidima Fenmedifam, Klopiralid i Etofumesat. Ne sme se primenjivati ako se 3 do 5 sati nakon primene očekuju noćni mrazevi ili temperature vazduha više od 25°C. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Količina tečnosti 200 do 400 l/ha (2 - 4 l/100 m²).