GIRASOLIN

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Fluorohloridon 250 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP - suncokret; 63 dana - krompir

Plodored: nema ograničenja u plodoredu

MDK(mg/kg): 0,1 - suncokret, krompir

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KROMPIR 2,0 - 4,0 l/ha Posle sadnje, a pre nicanja (PRE-EM)
SUNCOKRET 2,0 - 4,0 l/ha Posle setve, a pre nicanja (PRE-EM)

DELOVANJE:

usvaja se korenom, stablom i koleoptilom ali uz ograničeno kretanje u biljci. Inhibira biosintezu karotenoida u delu fitoen-desaturaze (DPS).

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
štir obični (Amaranthus retroflexus), kereće grožđe (Solanum nigrum), pepeljuga (Chenopodium album), divlja paprika (Polygonum spp.), tušt (Portulaca oleracea), mišjakinja (Stellaria media), kopriva (Urtica dioica), konica obična (Galinsoga parviflora), dimnjača obična (Fumaria officinalis), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), mrtva kopriva (Lamium purpureum), čestoslavica (Veronica spp.), lubeničarka (Hibiscus trionum).

PREPORUKE I NAPOMENE:

herbicid Girasolin u usevu suncokreta najbolji efekat na korovske vrste ispoljava u miksu sa herbicidima Terbis 500 i Mont 960 EC. Na lakšim zemljištima, sa nižim sadržajem humusa (1-3%) koristi se niža doza primene, a na težim, humusnijim zemljištima treba koristiti višu dozu. U sistemu ogleda PSS Srbije u poslednje 3 godine trojna kombinacija Terbis 500 (1,0 l/ha) + Mont 960 EC (1,2 l/ha) + Girasolin (1,0 l/ha) pokazala je najbolju efikasnost na korove u usevu suncokreta.