DuPont™ Express® 50 SX

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Tribenuron-metil 500 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 60 g

Proizvođač: FMC

Karenca: OVP

Plodored: u slučaju preoravanja, mogu se sejati merkantilni i silažni kukuruz i ozima žita. Iste kalendarske godine: sve ozime i jare gajene biljke, osim paradajza i duvana; naredne godine: jare žitarice, uljana repica, šećerna repa, krompir, paradajz, kukuruz šećerac i kokičar, pasulj, grašak, lucerka, detelina, suncokret

MDK(mg/kg): 0,01

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
SUNCOKRET (SAMO u hibridima koji su tolerantni na a. m. Tribenuron metil) 0,045 (0,45 g na 100 m²) + Trend 90 (0,1%) Jednokratna primena nakon nicanja suncokreta kada su jednogodišnji širokolisni korovi u fazi 2 do 4 lista, a višegodišnji u fazi rozete (faze 12-18 BBCH skale) Dvokratna primena (2 x 22,5 g/ha) u uslovima velike zakorovljenosti ambrozijom
DELOVANJE: 

aktivna materija pripada grupi Sulfoniluree, a deluje tako što zaustavlja deobu ćelija inhibirajući biosintezu esencijalnih aminokiselina (izoleucin, valin, leucin). Apsorbuje se folijarno i korenom i translocira po svim delovima biljke sprovodnim sudovima ksilema i floema.

SPEKTAR DELOVANJA:
 
JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), kukolj (Agrostemma githago), pelin (Artemisia vulgaris), prstenak (Anthemis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), tarčužak (Capsella bursa pastoris), konica obična (Galinsoga parviflora), samonikli suncokret (Helianthus annuus), gorčika (Sonchus sp.), žavornjak obični (Delphinium consolida), ljutić (Ranunculus arvensis), mrtva kopriva njivska (Lamium amplexicaule), poljsko vrapseme (Lithospermum arvense), gorušica (Sinapis arvensis), renika obična (Lepidium draba), kamilica (Matricaria chamomila), kamilica bezmirisna (Matricaria inodora), smrduša (Bifora radians), mišjakinja (Stellaria media), oranjica obična (Sisymbrium sophia), stisnuša kravlja (Thlaspi arvense), čestoslavica (Veronca persica), boca obična (Xantium strumarium)
 
VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
palamida njivska (Cirsium arvense), štavelj (Rumex spp.)
 
PREPORUKE I NAPOMENE:
nakon primene osetljivi korovi brzo zaustavljaju rast, a drugi simptomi su vidljivi tek za nedelju-dve kasnije u vidu nekroze i laganog odumiranja biljke. Korovi koji nisu svenuli, ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu. Primena iz vazduhoplova je dozvoljena pod uslovom da su površine koje se tretiraju udaljene najmanje 500 m od naselja i poljoprivrednih objekata (farme) i 200 m od voda (vodotoka, jezera, izvorišta reka, bunara i sl.), te da brzina vetra ne prelazi 2 m/s. Ne sme se koristiti u kraškim poljima i na kosim, erozivnim površinama zbog ispirljivosti.