FUNGOHEM SC

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Bakar hidroksid 368 g/l (240 g/l bakarnog jona iz bakar hidroksida).

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 14 dana - jabuka; OVP - jabuka, trešnja, višnja

MBT: ne postoji ograničenje vezano za broj tretmana paprike i jabuke 2 u zasadima trešnje i višnje

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 5,0 EU: 5,0 SAD: - RUS: - PAPRIKA: SRB: 5,0 EU: 5,0 SAD: - RUS: -

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PAPRIKA 0,4 - 0,6 % (40 – 60 ml u 10 l vode) Preventivno tretiranje u zavisnosti od prisustva inokuluma i uslova za zaražavanje
JABUKA 0,15 – 0,3 % (15 do 30 ml u 10 l vode) Preventivna tretiranja u vegetaciji do početka cvetanja (faze 03 – 57 BBCH-skale)
VIŠNJA,TREŠNJA 1,0 - 1,5 % (100 - 150 ml/100 l vode) Pre kretanja vegetacije ili na samom početku vegetacije u fenofazama po BBCH skali 00-113

DELOVANJE: 

sprečava klijanje spora inhibirajući enzime koji učestvuju u procesu disanja (SH-enzime)

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač bakteriozne plamenjače lista paprike (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria), prouzrokovač lisne pegavosti i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis), prouzrokovač šupljikavosti lista koštičavih voćaka (Stigmina carpophila)

PREPORUKE I NAPOMENE:

ne sme se mešati sa insekticidima kisele reakcije (Dimetoat, Dihlorvos), kao ni kalcijum polisulfidom. Može biti fitotoksičan za biljke ako se primeni u uslovima vlažnog i hladnog vremena. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Prskanje useva paprike uz utrošak vode od 400-600 l/ha (4-6 l na 100 m²), a prskanje ili orošavanje zasada jabuke sa 1000 l/ha (10 l na 100 m²). Preparat Fungohem SC je u postupku proširenja registracije za tzv. male useve i to:


Borovnica - Godronia cassandrae f. sp. Vaccinii; Diaporthe vaccinii Shear;
Tikvice sa jestivom korom - Pseudoperonospora cubensis;
Crni i beli luk - Peronospora destructor;
Patlidžan plavi - Phytophthora spp.roda Phytophtora
Marelica - Pseudomonas spp (bakterijska oboljenja iz roda seudomonas; Cytospora sp. Fusicoccum (anamorphic genus);
gljive iz roda Nectria spp.; Stigmina spp. Xanthomonas spp;
Leska - Pseudomonas spp.; Xahomonas spp;
Pasulj - plesni (Pseudomonas spp.)
Ukrasno bilje (Peronosporaceae)
Orah - Pseudomonas spp (bakterijska pegavost); Xanthomonas sp.;
Paradajz - Phytophtora spp.