HARMONY 75 WG

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Tifensulfuron-metil 750 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Pakovanje: 2x8 g

Proizvođač: FMC

Karenca: OVP

Plodored: -

MDK(mg/kg): 0,05

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
SOJA 0,008 + 0,1% okvašivača Trend 90 Posle nicanja useva, u fazi prve potpuno razvijene troliske (faza 13 BBCH skale), a kada korovi imaju razvijena 2-4 lista
LUCERKA 0,015 - 0,020 + 0,05 % Trend 90 (0,1%) U zasnovanom usevu lucerke u drugoj godini ili kasnije, tretiranjem rano u proleće pre početka vegetacije lucerke

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi Sulfoniluree, a biljka je usvaja uglavnom kroz listove i brzo translocira kroz celu biljku. Kao i svi članovi ove grupe herbicida inhibira aktivnost enzima acetolaktat sintetaze (ALS). Deluje tako što sprečava deobu ćelija u izdancima i korenu kod osetljivih korova. Osetljivi korovi zaustavljaju rast posle nekoliko časova od primene, a drugi simptomi su vidljivi tek 5-10 dana kasnije, a potpuno uginu za 15-25 dana. Manje osetljivi korovi i odrasliji korovi ostaju zakržljali i ne konkurišu usevu za vodu i hranljive materije.

SPEKTAR DELOVANJA
 

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), vidovčica crvena (Anagallis arvensis), prstenak poljski (Anthemis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), pepeljuga mnogocvetna (Ch. polyspermum), konica obična (Galinsoga parviflora), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mrtva kopriva crvena (Lamium purpureum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), ljutić njivski (Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus annuus), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

uspešno se može mešati sa drugim herbicidima radi proširenja spektra delovanja. Ne meša se sa organofosfornim insekticidima. Ne sme se primenjivati na kosim i erozivnim terenima i kraškim poljima zbog ispirljivosti. Na tretiranim površinama, 7 dana pre i 4 dana posle primene ne smeju se koristiti organofosforni insekticidi. Lak za upotrebu, a najefikasniji kada se primenjuje na male korove, kada su u početnom porastu. Upotrebom herbicida Harmony 75 WG postiže se uspešna zaštita soje od korova, a posebno odlično delovanje na pepeljugu (Chenopodium album) i dvornike (Polygonum spp.).