KRIT

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Dikamba 480 g/l

Formulacija: SL – koncentrovani rastvor

Pakovanje: 100 ml, 250 ml, 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: nema ograničenja kod normalne primene u kukuruzu

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ (MERKANTILNI I SILAŽNI) 0,5 – 0,7 (5 – 7 ml na 100 m²) Tretman kada kukuruz ima 2 do 5 listova (faza 15 BBCH skale), a korovi od faze kotiledona do razvijenih 6 listova
SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju širokolisnih korovskih vrsta
a - jednogodišnjie: ambrozija (Ambrosia artemisifolia), štir (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), vijušac (Bylderdikia convolvulus), konica obična (Galinsoga parviflora), tušt obični (Portulaca oleracea), pepeljuge (Chenopodium spp.), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), pomoćnica obična (Solanum nigrum), gorčike (Sonchus spp.), čistac jednogodišni (Stachys annua), boca (Xanthium strumarium), lipica (Abutilon theophrasti), tatula (Datura stramonium) b – višegodišnje: palamida njivska (Cirsium arvanse), poponac njivski (Convolvulus arvensis), mlečike (Euphorbia sppE.) i drugi
PREPORUKE I NAPOMENE:
se ne sme primenjivati u semenkom kukuruzu, usevu kukuruza sa podusevom (pasulj, bundeve i slično); u kraškim područjima i na izrazito lakim i peskovitim zemljištima (sa manje od 1% humusa); na temperaturama iznad 25°C. Krit nije fitotoksičan ako se primeni u naznačeno vreme i u preporučenim količinama. U slučajevima primene na izrazito lakim zemljištima u ekstremnim vremenskim uslovima (hladno i jako vlažno vreme) može doći do pojave fitotoksičnosti koja je najčešće prolaznog karaktera. Preparat se može mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona, rimsulfurona, protosulfurona, bromoksinila, triasulfurona, 2,4-D, triklopiradiflufenzopira.
Na tretiranim površinama ne sme se vršiti ispaša stoke. Na tretiranim strništima može se sejati tek naredne godine. Duboko oranje treba obaviti tek nakon 3 nedelje od tretiranja. Preparat se primenjuje uz utrošak vode od200 - 400 l/ha u kukuruzu i 300-600 l/ha na strništima Duboko oranje treba obaviti tek nakon 3 nedelje od tretiranja. Preparat se primenjuje uz utrošak vode od 200 - 400 l/ha u kukuruzu i 300-600 l/ha na strništima.