MACHO 200 SL

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Imidakloprid 200 g/kg

Formulacija: CL- koncentrovani rastvor

Pakovanje: 2 ml, 10 ml, 50 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 7 dana paprika; 14 dana jabuka; 28 dana krompir; 35 dana hmelj i duvan RADNA KARENCA: 2 dana

MBT: 2

MDK(mg/kg): JABUKA: IMIDAKLOPRID: SRB: 0,5/ EU: 0,5/ SAD: 0,5/ RUS: 0,5 HMELJ: IMIDAKLOPRID: SRB: - / EU: -/ SAD: 6,0/ RUS: 10 DUVAN: IMIDAKLOPRID: SRB: -/ EU: -/ SAD: -/ RUS: - PAPRIKA: IMIDAKLOPRID: SRB: 1,0/ EU: 1,0/ SAD: 1,0/ RUS: 1,0 KROMPIR: IMIDAKLOPRID: SRB: 0,5/ EU: 0,5/ SAD: 0,4/ RUS: 0,5 NOVO

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,025 % (2,5 ml u 10 l vode) Tretirati samo posle cvetanja na početku formiranja kolonija
HMELJ 0,6 (6 ml na 100 m²). Tretirati na početku formiranja kolonija
DUVAN 0,5 - 0,6 (5-6 ml na 100 m²). Tretirati na početku pojave prvih imaga
PAPRIKA 0,05 - 0,07 % (5-7 ml na 10 l vode). Tretirati samo posle cvetanja na početku formiranja kolonija lisnih vaši
KROMPIR 0,2 – 0,3 l/ha (2 – 3 ml na 100 m²) Tokom vegetacije kada u usevu preovlađuju larve L1 i L3

DELOVANJE: insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem. Aktivna materija Imidakloprid pripada grupi Neonikotinoida. Svoju aktivnost ispoljava na nervnom nivou, prouzrokujući inverzibilnu blokadu postsinaptičkih nikotinergiznih acetilholin receptora. Osnovno toksično delovanje je inhibicija enzima acetilholinesteraze usled čega dolazi do nagomilavanja acetilholina. Brzo se usvaja preko lista i korena. U biljci se kreće bazipetalno, akropetalno i translaminarno i omogućava dugotrajno delovanje.

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je suzbijanju zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi),.lisna vaš hmelja
(Phorodon humuli), duvanov trips (Thrips tabaci), zelena breskvina vaš (Myzus
persicae), pamukova vaš (Aphis gossypi), (Aphis nasturti), krompirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata).

PREPORUKE I NAPOMENE:
zbog moguće ukrštene rezistentnosti za suzbijanje nabrojanih štetočina ne
koristiti alternativno preparate iz grupe Neonikotinoida (Tiakloprid, Acetamiprid, Tiametoksam…). Folijarni tretman dozvoljen samo nakon fenofaze cvetanja dva puta sa intervalima između prskanja 10 do 14 dana. Preparat se može mešati sa drugim fungicidima I insekticidima ali je poželjno prethodno proveriti kompatibilnost. Primena iz vazduhoplova nije dozvoljena. Utrošak vode u zasadu jabuke i hmelja je 600 do 1000 l/ha, a u duvanu, paprici i krompiru 200 - 400 l/ha (2 - 4 I na 100 m²).