DEFENDER

Klasa: Sredstvo za tretiranje semena

Aktivna materija: Tebukonazol 60 g/l

Formulacija: FS - koncentrovana suspenzija za tretiranje semena

Pakovanje: 100 ml, 1l, 20 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PŠENICA (OZIMA I JARA) 50 ml na 100 kg semena (uz dodatak 500 do 700 ml vode) Nanosi se najranije tri meseca pre setve na suvo i kalibrirano seme (faza 00 BBCH skala), visoke klijavosti koje prethodno nije tretirano drugim sredstvima za tretiranje semena

DELOVANJE: sistemik čija aktivna materija pripada grupi Triazola. Inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola (demetilacija u C-14) u ćelijama gljive te sprečava njihov razvoj

SPEKTAR DELOVANJA
namenjen je zaštiti semena pšenice od prouzrokvača glavnice (Tilletia tritici, T.
laevis) i otkrivene gari (Ustilago tritici) pšenice

PREPORUKE I NAPOMENE:
može se mešati sa insekticidima i fungicidima koji su formulisani kao tečne
suspenzije za tretiranje semena i koje su neutralne reakcije. Ne sme se mešati sa
koncentrovanim rastvorima (SL) i preparatima koji sadrže organske rastvarače –
najčešće su koncentrati za emulzije (EC). Tretirano seme ne koristiti za ishranu
ljudi, riba, ptica i drugih domaćih i divljih životinja. Tretirano seme ne ostavljati
na površini zemlje.