FRONTIER SUPER

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Dimetenamid-P 720 g/l

Formulacija: EC - Koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 1,0 – 1,4 Primena po setvi/sadnji, a pre nicanja useva (00 – 09 BBCH skale)
Krompir 1,0 – 1,4 l/ha Primena po setvi/sadnji, a pre nicanja useva (00 – 09 BBCH skale)
Šećerna repa 1,0 – 1,4 l/ha Primena po setvi/sadnji, a pre nicanja useva (00 – 09 BBCH skale)
Soja 1,0 – 1,4 l/ha Primena po setvi/sadnji, a pre nicanja useva (00 – 09 BBCH skale)
Suncokret 1,0 – 1,4 l/ha Primena po setvi/sadnji, a pre nicanja useva (00 – 09 BBCH skale)
Kukuruz 1,0 – 1,4 l/ha Primena po setvi/sadnji, a pre nicanja useva (00 – 09 BBCH skale)

DELOVANJE: aktivna materija pripada grupi Hloracetamidi. Inhibira ćelijsku deobu i proces diferencijacije tkiva. Takođe, inhibira i proces sinteze masnih kiselina veoma dugog lanca. Prevashodno zemljišni herbicid deluje preko korenčića korova koji niču ili su tek iznikli. Veoma ograničena translokacija. Korovi odumiru, a zemljište ostaje nezakorovljeno, što usevu osigurava nesmetan rast i razvoj.

SPEKTAR DELOVANJA JEDNOGODIŠNJE USKOLISNE I ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: veliki muhar (Echinochloa crus – galli), divlji sirak (Sorghum halepense), svračica obična (Digitaria. sanguinalis), muhari (Setaria spp.), i nekih jednogodišnjih širokolisnih korova: pomoćnica (Solanum nigrum), štir običan (Amaranthus retroflexus), pepljuga srcolisna (Chenopodium hybridum), pepeljuga obična (Chenopodium album), divlja paprika (Polygonum persicaria),ambrozija (Ambrosia artemisifolia) VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: palamida njivska (Cirsium arvense), štavelj (Rumex spp.)

PREPORUKE I NAPOMENE: herbicid Frontier® Super se primenjuje preko zemljišta. Za potpuni učinak potrebno je da u zemljištu ima minimalna količina vlage, odnosno da posle primene preparata. Frontier® Super u roku od 7-10 dana padne 6-10 mm/m² kiše. Kada posle primene preparata Frontier® Super padne velika količina taloga (i formira pokoricu) i kada dođe do zahlađenja (ispod 10°C) može da se pojavi prolazno depresivno delovanje kratkotrajni zastoj u porastu useva. Potpuna selektivnost na gajene biljke. Širok spektar delovanja na trave i širokolisne korove. Mogućnost mešanja (tank-mix) sa drugim herbicidima zbog proširenja spektra delovanja.