MACHO 600 FS

Klasa: Sredstvo za tretiranje semena

Aktivna materija: Imidakloprid 600 g/l

Formulacija: FS - koncentrovana suspenzija za tretiranje semena

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

MBT: 1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Šećerna repa 40 - 150 ml po setvenoj jedinici (100.000 semenki), uz dodatak 1 do 3 dela vode u odnosu na količinu sredstva za tretman semena U procesu dorade semena vlažnim tretiranjem u profesionalnim doradnim centrima, u zatvorenim uređajima za nanošenje kojima se obezbeđuje intenzivno mešanje da bi se postiglo ravnomerno nanošenje sredstva za tretman semena
Ječam 1,0 l na 1000 kg semena uz dodatak vode u odnosu 1:1 u odnosu na količinu sredstva za zaštitu semena U procesu dorade semena vlažnim tretiranjem u profesionalnim doradnim centrima, u zatvorenim uređajima za nanošenje kojima se obezbeđuje intenzivno mešanje da bi se postiglo ravnomerno nanošenje sredstva za tretman semena

DELOVANJE:

Aktivna materija Imidakloprid pripada grupi Neonikotinoida. insekticid sa sistemičnim, kontaktnim i digestivnim delovanjem. Svoju aktivnost ispoljava na nervnom nivou, prouzrokujući inverzibilnu blokadu postsinaptičkih nikotinergiznih acetilholin receptora. Osnovno toksično delovanje je inhibicija enzima acetilholinesteraze usled čega dolazi do nagomilavanja acetilholina.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je preventivnoj zaštiti semena šećerne repe od larvi skočibuba – žičnjaci, žičari (Elateridae) i repinog buvača (Chaetonema tibialis) i zaštiti semena ječma od lisnih vaši (fam. Aphididae).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Tretirano seme ne sme se koristiti za ishranu ljudi, riba i toplokrvnih životinja. Tretirano seme ne sme se ostavljati na površini zemlje. Tretiranje semena šećerne repe preparatom Macho 600 FS se može vršiti samo u registrovanim doradnim centrima i ne sme se stavljati u promet na malo i prodavati fizičkim licima. Preparat se može mešati sa fungicdima za tretiranje semena na bazi pensikurona, fuberidazola i triadimenola, kao i insekticidima na bazi teflutrina Kako bi se izbegla moguća pojava rezistentnosti, iznikli usev šećerne repe ne tretirati insekticidima na bazi Imidakloprida. Na površinama na kojima je sejano seme šećerne repe tretirano preparatom Macho 600 FS u istoj godini ne sejati lisnato povrće.