MAX 51

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Flumioksazin 510 g/kg

Formulacija: WG – vododisperibilne granule

Pakovanje: 80 g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: normalnom plodoredu 4 meseca nakon primene može se sejati ječam, raž, grašak, kukuruz šećerac, a posle 12 meseci od primene mogu se sejati lucerka, detelina, uljana repica, zob-ovas, šećerna repa, salata i povrtarske biljke iz familije tikava (Cucurbitaceae). Ukoliko dođe do propadanja ili preoravanja useva, na tretiranim površinama mogu se sejati kukuruz, sirak, suncokret, strna žita, soja i rasađivati duvan.

Radna Karenca: do sušenja depozita (6 do 12 sati)

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
SOJA 0,160 (1,6 grama na 100 m2) Posle setve, a pre nicanja useva

DELOVANJE:

aktivna materija pripada grupi N-fenilftalimida. Deluje na biosintezu hlorofila. Inhibira aktivnost enzima protoporfi rinogen-oksidaze (PPO), a kao krajnja posledica dolazi do peroksidacije lipidnih membrana, odnosno ireverzibilnog narušavanja njihove strukture i funkcije. Usvajaju ga klijanci ili iznikle korovske biljke listom.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
štir obični (Amaranthus retroflexus), ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), gorušica (Sinapis arvensis), pomoćnica (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), lubeničarka njivska (Hibiscum trionum), boca obična (Xanthium strumarium).

PREPORUKE I NAPOMENA:

Preporuke i napomene sprečiti zanošenje na osetljive susedne useve i zasade. Zabranjena je primena u vodozaštitnim zonama za izvorišta vode i vodosnabdevanje stanovništva. U uslovima vlažnog i hladnog vremena posle primene sredstva može doći do prolazne fitotoksije na lakšim zemljištima. Preporuka je 120 g/ha preparata Max51 u kombinaciji sa preparatom Mont 960 EC u količini 1,2 l/ha, zbog odlične sinergije ova dva preparata, koja rezultira delovanjem na sve širokolisne i jednogodišnje uskolisne korove. Na lakšim zemljištima preporučuje se niža doza primena (100 g/ha) u pre-em tretmanu u kombinaciji sa Mont 960 EC 1,2 l/ha, a ne preporučuje se primena na peskovitim zemljištima. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.