LINAR

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Linuron 500 g/l

Formulacija: SC- koncentrat za suspenziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: 4 meseca od tretmana ne sme se gajiti ni jedan usev

MDK(mg/kg): 0,2 - mrkva; 0,1 - suncokret

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
*Mrkva 1,5 - 2,0 l/ha Posle setvea pre nicanja (PRE-EM) ili po nicanju primenom niže doze ako se mrkva ne koristi kao mlado povrće
Suncokret 2,0 - 2,5 l/ha Posle setve a pre nicanja (PRE-EM)
Kukuruz 2,0 - 2,5 Po setvi, a pre nicanja (PRE-EM)

DELOVANJE:

Linar deluje kao inhibitor fotosinteze u biljci. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova. Usvaja se preko korena korovskih biljaka.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexus ), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti ), loboda obična (Atriplex patula ) , pepeljuga obična (Chenopodium album ), konicaobična (Galinsoga parviflora ), gorušica (Sinapis arvensis ), tarčužak (Capsella bursa-pastoris ), mrtva kopriva (Lamium purpureum ), kamilica obična (Matricaria chamomila ), dimnjača obična (Fumaria officinalis ), smrdelj čvorasti (Galeopsis tetrachit ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

kod kukuruza i suncokreta, u cilju proširenja spektra delovanja, može se kombinovati sa herbicidom Acetohlor 900. Preparat Linar je u pojedinim zemljama registrovan i za primenu u različitim povrtarskim vrstam  (celer, paštrnak, peršun, mirođija, grašak, krompir, pasulj, špargla, beli luk i crni luk iz arpadžika). Ne sme se primenjivati na slabo humusnim i peskovitim zemljištima sa manje od 1,5% humusa kao ni na zemljištima sa preko 6% humusa.

MBT: 1