LODIN

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: Fluroksipir 360 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 200 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: Bez ograničenja u plodoredu.

MDK(mg/kg): 0,1 - pšenica; 0,05 - kukuruz

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ 0.8 l/ha Kukuruz u fazi 3 do 6 listova
OZIMA STRNA ŽITA 0,6 - 1,2 U fazi 3 lista do lista zastavičara
JARA STRNA ŽITA 0,4 - 0,8 Faza 3 lista do pojave zastavičara

DELOVANJE:

 

herbicid koji usvaja zelena masa, kreće se naviše i naniže u biljci. Izaziva karakteristične simptome na tretiranim biljkama kao što je kovrdžanje lišća. Deluje kao indolsirćetna kiselina (sintetički auksin, hormonalni herbicid).

SPEKTAR DELOVANJA: 

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), štir (Amaranthus retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula (Datura stramonium), prilepača (Galium aparine), dimnjača (Fumaria officinalis), samonikli suncokret (Helianthus annuus), ptičji dvornik (Polygonum aviculare), veliki dvornik (Polygonum lapathifolium), kereće grožđe (Solanum nigrum), gorčika (Sonchus oleraceus), čičak (Xanthium strumarium).


VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
kokotkinja-vučja jabučica (Aristolochia clematitis), poponac njivski (Convolvulus arvensis), bokvica (Plantago major), štavelj (Rumex crispus), maslačak (Taraxacum officinale), kopriva (Urtica dioica).

PREPORUKE I NAPOMENE: 
herbicid ispoljava izuzetnu efi kasnost na Galium aparine tj prilepaču. Maksimalna efi kasnost se postiže u usevima strnih žita u kombinaciji sa herbicidom Metmark WG (Lodin 0,4 l/ha + Metmark WG 10 g/ha). Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Nije fitotoksičan ako se primeni u preporučenim dozama. Ne sme se koristiti na vrlo slabo humusnim zemljištima (< 1% humusa). Preparati na bazi ove aktivne materije mogu se primenjivati u usevima crnog i belog luka, te luka srebrnjaka i u kupusastom povrću, po nicanju gajene biljke i korovskih vrsta.