CLOSER 120 SC

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Sulfoksaflor 120 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 20 ml, 200 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 1 dan - paradajz, paprika, plavi patlidžan, salatni krastavac, krastavac za preradu, tikvica, tikva, dinja i lubenica; 7 dana – jabuka, kruška, breskva, nektarina trešnja, višnja, krompir, zelena salata, spanać

MBT: 2

MDK(mg/kg): -

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA, KRUŠKA 0,2 Primena preparata pre cvetanja (faza 51-59 BBCH skale), do kraja cvetanja – zrenja (faza 69-85 BBCH skale)
BRESKVA, NEKTARINA 0,2 – 0,4 Primena preparata pre cvetanja (faza 51-59 BBCH skale), do kraja cvetanja – zrenja (faza 69-85 BBCH skale)
VIŠNJA, TREŠNJA 0,2 – 0,4 Primena preparata pre cvetanja (faza 51-59 BBCH skale), do kraja cvetanja – zrenja (faza 69-85 BBCH skale)
PARADAJZ, PLAVI PATLIDŽAN (na otvorenom i u zaštićenom prostoru 0,2 Primena preparata pre cvetanja (faza 51-59 BBCH skale), do kraja cvetanja – zrenja (faza 69-85 BBCH skale)
PAPRIKA 0,2 Primena preparata pre cvetanja (faza 51-59 BBCH skale), do kraja cvetanja – zrenja (faza 69-85 BBCH skale)
ZELENA SALATA, SPANAĆ (na otvorenom) 0,2 Primena preparata pre cvetanja (faza 51-59 BBCH skale), do kraja cvetanja – zrenja (faza 69-85 BBCH skale)
SALATNI KRASTAVAC, KRASTAVAC ZA PRERADU, TIKVICA TIKVA, DINJA, LUBENICA (na otvorenom i u zaštićenom prostoru) 0,2 Primena preparata pre cvetanja (faza 51-59 BBCH skale), do kraja cvetanja – zrenja (faza 69-85 BBCH skale)

DELOVANJE: 

aktivna materija pripada grupi Sulfoksamina. Na insekte deluje kontaktno prilikom aplikacije insekticida ili neposredno nakon aplikacije, tako što štetni insekt dolazi u neposredan kontakt sa depozitom insekticida na tretiranim biljkama. Digestivno delovanje nastaje tako što, zahvaljujući sistemičnosti insekticida, štetni insekt uzima insekticid sisanjem ili grickanjem. Nakon ulaska u telo insekta ili kontakta sa insekticidom, insekticid deluje na nikotinske receptore acetilholina. Simptomi se javljaju za nekoliko sati, a smrtnost se javlja ubrzo nakon toga.

SPEKTAR DELOVANJA: 

Zelena jabukina vaš (Aphis pomi), brašnjava jabukina vaš (Dysaphis plantaginea), pamukova lisna vaš (Aphis gossypii), zelena vaš spiree (Aphis spiraecola), crna repina vaš (Aphis fabae) krvava vaš (Eriosoma lanigerum), zelena breskvina vaš (Myzus persicae), crna
trešnjina vaš (Myzus cerasi), kalifornijska štitasta vaš (Quadraspidiotus perniciosus) u zasadu jabuke i kruške; Eriosoma lanigerum, Myzus persicae, (Myzus cerasi), brašnjava vaš šljive (Hyalopterus pruni), šljivina lisna vaš (Brachycaudus helichrysi), Aphis spiraecola, Quadraspidiotus perniciosus, dudova štitasta vaš (Pseudalacaspis pentagona) u zasadu breskve, nektarine, trešnje, višnje; Myzus persicae, Aphis gossypii, lisna vaš krompira (Macrosiphum euphorbiae), bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum), leptirasta vaš duvana (Bemisia tabaci) u usevima paradajza, paprike i plavog patlidžana (na otvorenom i u zaštićenom prostoru); Myzus persicae, Macrosiphum euphorbiae, lisna vaš (Aphis nasturtii), stakleniĉka krompirova vaš (Aulacorthum solani), Aphis fabae, Aphis gossypii u usevu krompira; Lisna vaš salate (Nasonovia ribisnigri), Myzus persicae u usevu salate i spanaća na otvorenom; Myzus persicae, Aphis gossypii, Aphis fabae, Aphis nasturtii, Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci u usevu salatnog krastavca, krastavca za preradu, tikvica, tikva, dinja i lubenica (na otvorenom i u zaštićenom prostoru).

 

PREPORUKE I NAPOMENE: 

brzo početno delovanje “knockdown” efekat i rezidualna aktivnost. Minimalan uticaj na korisne organizme, Brza degradacija u zemljištu. Idealan za programe integralne zaštite bilja.