PEAK 75 WG

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Prosulfuron 750 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10 g, 20 g

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 14 dana - silažni kukuruz; OVP - pšenica, kukuruz

Plodored: nakon primene Peak 75 WG obavezno je duboko oranje posle žetve ili berbe. Šećerna repa ne sme se sejati 12 meseci posleprimene ovog herbicida. U slučaju ekstremno sušnih godina, sa količinom padavina manjom od 500 mm, kao i u slučaju veće primenjene doze ili preklapanja redova tokom primene ne sme se sejati šećerna repa, suncokret i povrće u narednoj godini. U slučaju preoravanja useva iz bilo kog razloga, mogu se ponovo sejati samo pšenica i kukuruz.

MDK(mg/kg): 0,05 - kukuruz; 0,02 - pšenica

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KUKURUZ 0,02 + Imox (0,1%) Kukuruz u fazi razvoja 3-6 listova
PŠENICA 0,02 + Imox (0,1%) Od trećeg lista do kraja bokorenja

DELOVANJE:

herbicid iz grupe Sulfonilurea koji se usvaja lišćem i korenom. Kreće se naviše i naniže u biljci, inhibira enzim acetolaktat sintetazu (ALS), čime se sprečava sinteza razgranatih aminokiselina (valin, leucin, izoleucin).

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), boca obična (Xanthium strumarium), teofrastova lipica (Abutilontheophrasti), tatula obična (Datura stramonium), gorušica (Sinapis arvensis), suncokret divlji (Helianthus annuus), dvornik obični (Polygonum persicaria).

PREPORUKE I NAPOMENE:

nije dovoljno efikasan za prilepaču (Galium aparine), ali se može uspešno kombinovati u usevima strnih žita sa preparatima koji je dobro suzbijaju (Mustang, Lodin). U uslovima veće zaraženosti palamidom (Cirsium arvense) i pepeljugom (Chenopodium album) u usevu kukuruza može se kombinovati sa drugim herbicidima (Mustang, Agrodimark). Ne deluje na pomoćnicu (Solanum nigrum). Zbog niske cene, različite kombinacije u cilju proširenja spektra delovanja, potpuno su ekonomski prihvatljive. Odličan izbor u suzbijanju samoniklog suncokreta i ambrozije.