PIRALIS

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Klopiralid 100 g/l

Formulacija: SL - koncentrovani rastvor

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: na tretiranim površinama, u jesen iste godine i u proleće naredne, ne sme se sejati lucerka, salata, grašak i mrkva.

MDK(mg/kg): 0,1 - šećerna repa, 0,5 - uljana repica

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
ŠEĆERNA REPA 0,6 - 1,2 l/ha Po nicanju useva
ULJANA REPICA 0,6-1, 0 l/ha (6-10 ml na 100 m²) Po nicanju useva

DELOVANJE: 

hormonski herbicid auksinskog tipa. Ispoljava delovanje tipa regulatora rasta. Usvaja se listom i korenom. U biljci se kreće ksilemom i floemom, a nakuplja se u meristemskim tkivima izdanaka i korena u kojima ispoljava delovanje

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
pelenasta ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), prstenak poljski (Anthemis arvensis), smrduša (Bifora radians), gorčika (Sonchus oleraceus), tarčužak (Capsella bursapastoris), tatula (Datura stramonium), samonikli suncokret (Helianthus annuus), krstica obična (Senecio vulgaris), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus), kereće grožđe (Solanum nigrum), čičak (Xanthium strumarium), palamida njivska (Cirsium arvense).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

visokoefikasan na palamidu (Cirsium arvense). Tretiranje izvesti kada je palamida od faze rozete do visine 10 do 15 cm, kamilica u fazi razvoja 4 do 6 listova, ostali korovi u fazi 2 do 6 listova. Sprečiti zanošenje kapi na susedne parcele pod suncokretom. Preparati na bazi iste aktivne materije registrovani su za primenu u usevima crnog luka i praziluka (iz semena i arpadžika).