SYMPHONY

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: Tifensulfuron- metil 750g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10 g, 30 g

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja

MDK(mg/kg): 0,02 - kukuruz, soja; 0,05 - suncokret

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Kukuruz 10-15 g/ha + 0,1% Extravon Kukuruz u fazi 1-5 listova
Lucerka 15-20 g/ha + 0,1% Extravon Pre početka vegetacije
Soja 8 g/ha + Dinox 80 g/ha + 0,1% Extravon Soja u fazi 1-3 troliske, korovi 2-4 lista

DELOVANJE:

Herbicid Symphony se usvaja lišćem. U biljci se kreće naviše i naniže i brzo raspoređuje po celoj biljci. Zaustavlja korovske biljke u porastu, izaziva žutilo i nekrozu.

SPEKTAR DELOVANJA:

  • JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE: štir obični (Amaranthus retroflexusus), gorušica poljska (Sinapis arvensis), konica obična (Galinsoga parviflora), čistac jednogodišnji (Stachys annua), samonikli suncokret (Helianthus anuus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), repica (Brassica spp.), pepeljuga (Chenopodium spp.), dvornici (Polygonum spp.), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), mrtva kopriva (Lamium purpureum).

     

PREPORUKE I NAPOMENE:

u cilju proširenja spektra delovanja u usevu soje, može se kombinovati sa herbicidom Dynox, posebno kod visoke zakorovljenosti palamidom i čičkom. Takođe su moguće kombinacije i sa herbicidom Ikarus (a. m. Imazamoks) radi postizanja bolje efikasnosti za korove.

MBT: 1