TARGA SUPER

Klasa: Herbicidi

Aktivna materija: kvizalofop-P-etil 50g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 77 dana - soja, šećerna repa; OVP - suncokret, krompir, uljana repica

Plodored: bez ograničenja

MDK(mg/kg): 0,2 - krompir, š.repa; 0,1 - soja, suncokret; 0,05 - uljana repica

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KROMPIR 0,5 - 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
SOJA 0,5 - 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
SUNCOKRET 0,5 - 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
ULJANA REPICA 0,5 - 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine
ŠEĆERNA REPA 0,5 - 4,0 l/ha Korovi u fazi razvoja 3-6 listova, odnosno 10-30cm visine

DELOVANJE:

biljke apsorbuju herbicid folijarno. Akumulira se u meristemskim tkivima stabla i korena. Inhibira aktivnost enzima katalizatora sinteze masnih kiselina čime se blokira produkcija fosfolipida koji su neophodni za izgradnju ćelijskih membrana i rast ćelije. Pored ovog delovanja, deluje i na destrukciju elektrohemijskog potencijala ćelijskih membrana.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE I VIŠEGODIŠNJE USKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
veliki muhar (Echinochloa crus-galli), muharike (Setaria spp), divlji sirak (Sorghum halepense) iz semena i rizoma, pirevina (Agropyrum repens), zubača (Cynodon dactylon)

PREPORUKE I NAPOMENE:

u suncokretu se sme primeniti do faze butonizacije, a u soji se preporučuje primena pre cvetanja. Ne sme se primeniti u semenskom krompiru. Može izazvati hlorozu prolaznog karaktera koja nema uticaja na prinos. Ne sme se koristiti na temperaturama vazduha iznad 25 °C. Doza primene zavisi od korovskih vrsta prisutnih u usevu, pa tako za suzbijanje jednogodišnjih korova doza primene je 1,0 l/ha, suzbijanje divljeg sirka vrši se u dozi 2,0 l/ha, a zubače i pirevine u dozi 3 - 4,0 l/ha. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno.