VELOX

Klasa: Herbicid

Aktivna materija: 2,4-D etilheksilestar 850g/l

Formulacija: EC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: OVP

Plodored: bez ograničenja

MDK(mg/kg): 0.05 - pšenica, kukuruz

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
PŠENICA 0,8 -1,0 l/ha Od sredine bokorenja do pojave drugog kolenca pšenice, korovi u fazi intenzivnog porasta
KUKURUZ (merkantilni i silažni) 0,6 - 0,8 l/ha Kada kukuruz ima 3-4 lista (pre pojave petog), a korovi u fazi intenzivnog porasta

DELOVANJE:

herbicid koji se usvojen od strane korova akumulira u tačkama rasta stabla i korena. Primarno dejstvo ispoljava u promenama propustljivosti ćelijskih zidova i promenama u metabolizmu nukleinskih kiselina. U tačkama rasta javlja se nekroza, inhibira se rast, izdužuje se i kovrdža lišće, te dolazi do uvenuća i nekroze korovske biljke.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

JEDNOGODIŠNJE ŠIROKOLISNE KOROVSKE VRSTE:
štir obični (Amaranthus retroflexus), teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), loboda obična (Atriplex patula), pelin (Artemisia vulgaris), pepeljuga obična (Chenopodium album), tarčužak (Capsella bursa-pastoris), konica obična (Galinsoga parviflora), samonikli suncokret (Helianthus annuus), gorčika (Sonchus sp.), buzdika (Myagrum perfoliatum), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum), gorušica (Sinapis arvensis), boca obična (Xanthium strumarium).

VIŠEGODIŠNJE ŠIROKOLISNE VRSTE:
različak njivski (Centaurea cyanus), palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski (Convolvulus arvensis).

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

primenjuje se pri temperaturama od 5 - 25°C. Pratiti vremensku prognozu, prolećni mrazevi nakon tretmana mogu uzrokovati oštećenja pšenice. Nije dovoljno efikasan za prilepaču (Galium aparine), ukoliko je prisutan i ovaj korov preporučuje se kombinacija sa herbicidom Lodin. Sprečiti zanošenje na susedne kulture, može izazvati fitotoksične efekte.

*u postupku proširenja registracije