AGROCIRAM 80 WG

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Ciram 800 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 500 g, 1 kg, 5 kg

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21

MBT: 3

MDK(mg/kg): SRB: 0,1 / EU: 0,1/ SAD: 7,0/ RUS: -

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
BRESKVA 0,25 - 0,35% (25 - 35 g na 100 m²) Preventivno tretiranje u toku mirovanja vegetacije (faze 03-09 BBCH skale)

DELOVANJE:

nesistemični, kontaktni fungicid sa protektivnim delovanjem. Inhibira disanje, tj. SH enzime i enzime koji sadrže bakar. Pripada grupi Ditiokarbamata i gljive ne razvijaju rezistentnost na ovu aktivnu materiju.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač kovrdžavosti lista breskve (Taphrina deformans).

PREPORUKE I NAPOMENE:

preparati na bazi Cirama su u samom vrhu u ocenama efi kasnosti na prouzrokovača kovrdžavosti lista breskve. Za punu efikasnost moment tretiranja tj. tretman pre stvaranja uslova za infekciju je od najvećeg značaja. Takođe, kvalitet aplikacije (potpuno kupanje biljaka) je bitan jer kao preventivni fungicid, Agrociram 80 WG stvara stabilan fi lm na površini biljke i ne dozvoljava klijanje spora. Može biti fi totoksičan za biljke osetljive na cink, kao što su duvan i biljke iz familije Cucurbitaceae. Ne meša se sa preparatima na bazi bakra, insekticidima kisele reakcije i uljnim formulacijama. Primena uz utrošak vode od 1000 l/ha. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Jako otrovan za vodene organizme i ptice, a praktično neotrovan za pčele. Deluje nadražujuće na kožu i oči, te je neophodno nositi zaštitnu opremu.