CAPTAN 50 WP

Klasa: Fungicid preventivnog delovanja

Aktivna materija: Kaptan 500g/kg

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 250 g, 1 kg, 10kg

Karenca: 21 dan jabučasto i koštičavo voće; 35 dana vinova loza

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Breskva i nektarina 0,2 - 0,3% (20-30g na 10 l vode) I početkom listanja, kada se očekuje veći infektivni potencijal, II po pojavi simptoma.
Jabuka 0,2 - 0,3% (20-30g na 10 l vode) Preventivno tretiranje, pre ostvarenja uslova za zarazu.
Kruška 0,2 - 0,3% (20-30g na 10 l vode) Preventivno tretiranje, pre ostvarenja uslova za zarazu.
Vinova loza 0,2 - 0,3% (20-30g na 10 l vode) Po pojavi pega primarne zaraze, a pre ostvarenja uslova za sekundarnu zarazu.
Višnja, Trešnja 0,2 - 0,3% (20-30g na 10 l vode) I početkom listanja, kada se očekuje veći infektivni potencijal, II po pojavi simptoma.
Šljiva 0,2 - 0,3% (20-30g na 10 l vode) I početkom listanja, kada se očekuje veći infektivni potencijal, II po pojavi simptoma.

Mehanizam delovanja:

Captan 50 WP je protektivni fungicid, koji deluje tako što inhibira disanje, odnosno SH enzime.

Spektar delovanja:

Nesistemični protektivni fungicid namenjen suzbijanju čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova (Venturia inequalis, Venturia pyrina ) u zasadima jabuke i kruške, prouzrokovača šupljikavosti lista (Stygmina carpophila ) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum ) u zasadima koštičavog voća i suzbijanju prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola ), crvenila lista (Pseudopeziza tracheiphilla ) i crne truleži (Guignardia bidwellii ) u zasadima vinove loze.

Preporuke i napomene:

Kod primene u fazi precvetavanja i formiranja plodova može, kod nekih sorti jabuke i kruške, izazvati blagu fitotoksičnost (jabuka ‘’Vinesep”, kruške -”Boskovka”, “Starking”, “Sejman”). Fitotoksičan je za jabuku “Crveni delišes” i krušku “Anžuj”. Na višim temperaturama može izazvati fitotoksičnost ako se meša sa preparatima na bazi dimetoata. Ne meša se sa Bordovskom čorbom, Kalcijum-polisulfidom, uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije. Pripremljenu suspenziju utrošiti u roku od 2 časa.

MDK:

2.0 – jabuka, kruška i koštičavo voće, grožde; 0,1 - ostalo