CAPTAN 80 WG

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Kaptan 800 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 21 dan - jabuka; 35 dana - vinova loza

MBT: nije ograničen

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 2,0/ EU: 3,0/ SAD: 25/ RUS: 25 VINOVA LOZA: SRB: 0,02/0,03/EU 0,02/0,03/ SAD: 25/ RUS: 25

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,2% (20 g u 10 l vode) Tretiranje preventivno, od razvijena 3 lista do pojave šarka bobica (13-81 BBCH skale) u intervalima 7 do 10 dana
JABUKA 0,2% (20 g u 10 l vode) Preventivna tretiranja od fenofaze mišjih uši (faze 10 BBCH skale)

DELOVANJE:

aktivna supstanca spada u grupu Ftalimida, odnosno organskih nesistemičnih fungicida sa preventivnim delovanjem. Mehanizam delovanja se zasniva na inhnibiciji procesa disanja, odnosno aktivnosti SH-enzima kod fitopatogenih gljivica.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), prouzrokovač čađave krastavosti ploda i lisne pegavosti jabuke (Venturia inaequalis).

PREPORUKE I NAPOMENE::

jedna od najstarijih i najpoznatijih aktivnih materija u preventivnom suzbijanju biljnih bolesti. Ne sme se primenjivati u zasadu jabuka sorte crveni delišes i kruške anžuj. Može biti fitotoksičan ako se na višim temperaturama meša sa insekticidima na bazi Dimetoata. Ne meša se sa Bordovskom čorbom, EC i uljnim formulacijama i insekticidima kisele reakcije
i abamektinom. Pripremljena suspenzija se mora utrošiti u roku od dva sata od pripreme. Teško se spira kišom i ima mogućnost redistribucije na plodu jabuke. Neškodljiv je za korisnu entomofaunu, pa se preporučuje u integralnoj zaštiti. Visoke efikasnosti u zaštiti ploda jabuke od venturije i to u kombinaciji sa fungicidima Sigura, odnosno Indar 5EW. Koristi se, takođe, i za poboljšanje obojenosti plodova i sprečavanje skladišnih oboljenja. Naročito pogodan za saniranje posledica grada kod plodova, gde u kombinaciji sa đubrivima koja sadrže huminske i aminokiseline (FitoFert Humisuper, FitoFert Humistart, FitoFert Aminoflex, FitoFert Humisuper Plus, FitoFert BioFlex-L) pospešuje njihovo zaceljenje.