CUPRABLAU Z

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar-hidroksida i kalcijum hlorida + 35 g/kg cinksulfida (sinergist)

Formulacija: WP - kvašjivi prašak

Pakovanje: 1kg

Proizvođač: Cinkarna

Karenca: 28 dana - vinova loza

MBT: 2

MDK(mg/kg): 40,0 - grožđe računato kao bakar

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Vinova loza 3,0 kg/ha (30 g u 10 l vode na 100m2) Preventivna primena, pre pojave simptoma, tretiranjem tokom faze intenzivnog porasta (faze 13/ 53-81 BBCH skale) u zavisnosti od infektivnog potencijala patogena i uslova zaražavanja).

DELOVANJE:

Fungicid Cuprablau Z sprečava klijanje spora, inhibira disanje, odnosno SH-enzime. Bakar sporedno deluje na sve gljive koje izazivaju trulež, kao i na bakterije, ojačava ćelijski zid i sprečava pucanje bobica kao i bolje prezimljavanje. Cink deluje kao sinergist i poboljšava usvajanje bakarnih jona, a ulazi i u sastav auksina-hormona rasta kod biljaka. Pojava intenzivno zelene boje je, takođe rezultat iskorišćavanja cinka od strane biljke.

SPEKTAR DELOVANJA:

Cuprablau Z je fungicid sa preventivnim delovanjem namenjen suzbijanju prouzrokovača plamenjače vinove loze – Plasmopara viticola.

PREPORUKE I NAPOMENE:

U zasadu vinove loze može se primeniti najviše 4 puta tokom vegetacije uz interval izmedu tretiranja 7 do 10 dana. Može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije (dimetoat, dihlorvos, heptenofos). Idealan je za jesenji tretman, obzirom da je cink neophodan za dobro prezimljavanje pupoljaka i diferencijaciju cveta.