DITHANE M-45

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

Formulacija: WP - kvašljivi prašak

Pakovanje: 250 g, 1 kg

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 14 dana - krompir i paradajz; 21 dan - jabučasto voće, duvan, stone sorte vinove loze; 42 dana - vinske sorte vinove loze

MBT: 3

MDK(mg/kg): 5,0 - jabuka, vinova loza; 3,0 - paradajz; 2,0 - šljiva, višnja, trešnja; 0,3 - krompir

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Duvan 0,20 - 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji.
Jabuka 0,20 - 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja.
Krompir 0,20 - 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji.
Paradajz i plavi patlidžan 0,20 - 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji.
Vinova loza 0,20 - 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja.
Višnja, Trešnja 0,20 - 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tretiranja pre ili posle cvetanja.
Šljiva 0,20 - 0,25% (20-25 g u 10 l vode) Tretiranja pre ili posle cvetanja.

DELOVANJE:

Dithane M 45 deluje preventivno jer sprečava klijanje spora tako što inhibira proces disanja fitipatogenih gljiva.

SPEKTAR DELOVANJA:

Preventivno delovanje protiv prouzrokovača čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške – Venturia inaequalis i Venturia pyrina , plamenjače vinove loze - Plasmopara viticola , crne pegavosti vinove loze - Phomopsis viticola , plamenjače šljive - Polystigma rubrum , trešnje, mrka pegavost lista višnje i - Blumeriella jaapii , plamenjače duvana – Peronospora tabacina , plamenjače krompira i paradajza – Phytophthora infestans i crne pegavosti paradajza i krompira - Alternaria solani .

PREPORUKE I NAPOMENE: 

mankozeb je još uvek jedna od vodećih preventivnih aktivnih materija koja ima široku primenu. Uspešno se meša sa Bakar hidroksidom radi proširenja delovanja na bakterije, dobar u zaštiti lisne mase.

U svetu registrovan za više od 100 gljivičnih oboljenja u više od 60 poljoprivrednih kultura. Nije uočena rezistentnost. Ne mešati sa insekticidima kisele reakcije (dimetoat, monokrotofos, heptenofos, fosfamidon, dihlorvos), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za folijarnu ishranu koja sadrže bor.