DITHANE M-45

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

Formulacija: WP - kvašljivi prašak

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 14 dana - krompir i paradajz; 21 dan - jabučasto voće, duvan, stone sorte vinove loze; 42 dana - vinske sorte vinove loze

MBT: 3

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 5,0/ EU: 5,0/ SAD: 7,0/ RUS: - VINOVA LOZA: SRB: 5,0/ EU: 5,0/ SAD: 7,0/ RUS: 0,1 ŠLJIVA: SRB: 2,0/ EU: 2,0/ SAD: -/ RUS: - VIŠNJA: SRB: 2,0/EU: 2,0/ SAD: -/ RUS: - DUVAN: SRB: -/ EU: -/ SAD: -/ RUSIJA: - KROMPIR: SRB: 0,3/ EU: 0,3/ SAD: 1,0/ RUS:0,1 PARADAJZ: SRB: 3,0/ EU: 3,0/ SAD: 4,0/ RUS: 0,1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA, VINOVA LOZA 0,20 - 0,25% (20 - 25 g u 10 l vode) Dok postoje uslovi za primarne i sekundarne zaraze, pre ili posle cvetanja
ŠLJIVA, VIŠNJA, TREŠNJA 0,20 - 0,25% (20 - 25 g u 10 l vode) Tretiranja pre ili posle cvetanja
DUVAN, KROMPIR, PARADAJZ 0,20 - 0,25% (20 - 25 g u 10 l vode) Tokom proizvodnje rasada, nakon rasađivanja i u vegetaciji

DELOVANJE:

deluje preventivno jer sprečava klijanje spora tako što inhibira proces disanja fi topatogenih gljiva.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovači: čađave pegavosti listova i krastavosti plodova jabuke i kruške (Venturia inaequalis i Venturia pyrina), plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola), crne pegavosti vinove loze (Phomopsis viticola), plamenjače šljive (Polystigma rubrum), trešnje, mrke pegavosti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii), plamenjače duvana (Peronospora tabacina), plamenjače krompira i paradajza (Phytophthora infestans) i crne pegavosti paradajza i krompira (Alternaria solani).

PREPORUKE I NAPOMENE: 

Uspešno se meša sa fungicidima na bazi bakaroksihlorida (Cuprablau Z Ultra) i bakar hidroksida (Funguran OH) radi proširenja delovanja na fi topatogene bakterije. Dobar u zaštiti lisne mase. Aktivna materija Mankozeb još uvek je jedna od vodećih preventivnih aktivnih materija koja ima široku primenu. U svetu registrovan za više od 100 gljivičnih oboljenja u preko 60 poljoprivrednih kultura. Nije uočena rezistentnost. Ne mešati sa insekticidima kisele reakcije (Dimetoat, Monokrotofos, Heptenofos, Fosfamidon, Dihlorvos), Bordovskom čorbom, sumporno-krečnom čorbom i sredstvima za folijarnu ishranu koja sadrže bor.