FUNGURAN-OH

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 500 g/kg bakra (770 g/kg bakar-hidroksida)

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg, 10 kg

Proizvođač: Spiess Urania

Karenca: 14 dana - paprika; OVP - jabuka, trešnja, višnja

MBT: ne postoji ograničenje vezano za broj tretmana paprike i jabuke 2 u zasadima trešnje i višnje

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 5,0 EU: 5,0 SAD: - RUS: - PAPRIKA: SRB: 5,0 EU: 5,0 SAD: - RUS: -

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,1 - 0,4 % (10 - 40 g u 10 l vode) Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 13/53 BBCH skale)
KROMPIR 1,5 - 1,75 (15 do 17,5 g na 100 m²) Tretiranje u fazi intenzivnog rasta (faze 19/21- 65 BBCH skale)
JABUKA 0,75 - 2,0 kg 0,05 - 0,06 % Niža doza (0,75 kg/ha) u fazama 55 - 57 BBCH skale, a viša doza (2,0 kg/ha) od početka vegetacije do razvoja listova (00 - 10 BBCH skale). U fazama 59 - 69 BBCH skale
BRESKVA 0,2 - 0,3 % U toku mirovanja vegetacije pre sticanja uslova za zaražavanje (faze 00 - 03 BBCH skale)
ŠEĆERNA REPA 1,75 - 2,0 Faze 39 - 49 BBCH skale

DELOVANJE:

inhibira deobu ćelija i sprečava klijanje spora patogena. Gljive ne stvaraju rezistentnost na ovu aktivnu materiju zbog višestrukog mehanizma delovanja.

 

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač plamenjače vinove loze (Plasmopara viticola) i prouzrokovač plamenjače krompira (Phytophthora infestans) , prouzrokovač čađave krastavosti ploda i pegavosti lista jabuke (Venturia inaequalis) i bakteriozne plamenjače (Erwinia amylovora), prouzrokovača korvdžavosti lista (Taphrina deformans) i pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola)

 

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

može se mešati sa preparatima na bazi ulja za zimska tretiranja, kao i sumpornim preparatima tokom vegetacije. Ne meša se sa preparatima kisele reakcije. Izuzetno je otporan na spiranje. Sadrži jon bakra, koji kao neophodan mikroelement, doprinosi boljem iskorišćenju azota i fosfora i direktno utiče na povećanje prinosa. Utiče na racionalnu potrošnju vode u ćeliji i jačanje ćelijskog tkiva, što povećava otpornost biljke na pozne prolećne mrazeve. Nema korozivno delovanje na uređaje za tretiranje. Pored navedenih ima preventivno delovanje na veliki broj fitopatogenih gljivica i bakterija Zimski tretman jabučastog voća bakarnim preparatima smanjuje potencijal bakterijske plamenjače (Erwinia amylovora). Kvalitetna formulacija preparata, sadržaj adheziva (lepka) ga čini postojanim na biljci i vrlo teško se spira kišom. Preparat se nalazi na “Lista registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji”