MICROTHIOL DISPERSS

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Elementarni sumpor 800g/kg

Formulacija: WG- vodorastvorljive granule

Proizvođač: United Phosphorus

Karenca: 28 dana

MBT: 4

MDK(mg/kg): SRBIJA: - EU: - SAD: - RUSIJA: -

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
VINOVA LOZA 0,3% (30g u 10 l vode) Preventivno tretiranje
VINOVA LOZA 0,3-0,5% (30-50g u 10 l vode) U vreme pojave bolesti

DELOVANJE:

fungicid nesistemičnog karaktera, deluje preventivno i protektivno i inhibira disanje, odnosno SH enzime. Gljive ne razvijaju rezistentnost zbog višestrukog mehanizma delovanja.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač pepelnice vinove loze (Uncinula necator).

PREPORUKE I NAPOMENE:

najstariji neorganski preparat za suzbijanje pepelnice. Dobro deluje parama. Sporedno suzbija i grinje na svim kulturama zahvaljujući iritirajućim isparenjima. Tretiranje se obavlja na temperaturama izmedu 18 - 28°C. Na temperaturama ispod 16°C biološko delovanje je oslabljeno. Može se mešati sa većinom drugih preparata. Intervali između dva tretiranja 7 - 10 dana. Ne izaziva ožegotine na lišću i lastarima. Najbolje rezultate daje ako se primenjuje preventivno (pre početka razvoja bolesti). Preparat se nalazi na “Lista registrovanih sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta i sredstava za zaštitu bilja koji se mogu koristiti u organskoj proizvodnji”