SIGURA

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml,1 l

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 14 dana - krompir; 14 dana - šećerna repa; 28 dana - jabuka

MBT: 3

MDK(mg/kg): JABUKA: SRB: 0,8 / EU: 0,8 / SAD: 5,0 / RUS: 1,0 KROMPIR: SRB: 0,1/ EU: 0,1/ SAD: 4,0/ RUS: 0,02 ŠEĆERNA REPA: SRB: 0,2/ EU: 0,2/ SAD: 0,3/ RUS: 0,2

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
KROMPIR 0,5 (5 ml na 100 m²) U vreme pojave prvih simptoma oboljenja i kasnije tokom vegetacije po potrebi
ŠEĆERNA REPA 0,4 - 0,6 l/ha (4 - 6 ml na 100 m²) Primenjuje se po pojavi prvih simptoma, a pre ostvarenja uslova za širenje bolesti (od faze zatvaranja redova – 39 BBCH skale)
JABUKA 0,02 - 0,03 % (2- 3 ml u 10 l vode) Preventivna tretiranja se izvode počev od fenofaze “mišje uši” (faza 10 BBCH skale) u nižoj koncentraciji primene Kurativni tretman se izvodi tri dana po ostvarenju uslova za zarazu u višoj koncentraciji

DELOVANJE:

sistemik čija aktivna materija pripada grupi Triazola. Inhibira procese demetilacije, odnosno sintezu ergosterola u ćelijama gljive te sprečava njihov razvoj. Usvaja se listom, translaminarno se kreće i dospeva na naličja listova.

SPEKTAR DELOVANJA:

Prouzrokovač crne pegavosti krompira i paradajza (Alternaria solani), pegavosti lista šećerne repe (Cercospora beticola), prouzrokovača čađave krastavosti plodova i prouzrokovač pegavosti lista jabuke (Venturia inaequalis).

 

PREPORUKE I NAPOMENE:

period između dva tretmana 8 do 14 dana. Ne primenjivati ga alternativno sa preparatima iz iste grupe (Triazoli), kao i preparatima sličnog mehanizma delovanja (inhibicija sinteze ergosterola). Ne sme se mešati sa Bordovskom čorbom. Tretirati uzutrošak vode 300 - 600 l/ha (3 - 6 l na 100 m²). Pruža produženu preventivu i kurativu biljaka u zaštiti od fitopatogenih gljivica iz rodova Alternaria, Ascochyta, Cercospora, Cereosporidium, Coletotrichum, Phoma, Ramularia, Septoria, Venturia spp., vrstama iz fam. Erysiphaceae, Uredinaceae.