SWITCH 62,5 WG

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fludioksonil 250g/kg +Ciprodinil 375g/kg

Formulacija: WG vododisperzibilne granule

Pakovanje: 8 g, 100 g, 400 g

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 28 dana - v.loza; 14 - breskva; 7 - malina i kupina; 3 - jabuka, paradajz i krastavac

MBT: 3

MDK(mg/kg): Ciprodinil: 10,0 - malina i kupina; 2,0 - grožđe; 1,0 - jabuka; 0,5 - breskva, paradajz i krastavac; Fludioksinil: 5,0 - malina i kupina; 2,0 - grožđe; 1,0 - jabuka; 0,5 - breskva i krastavac; 0,3 - paradajz

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
Breskva i nektarina 0,8-1,0 Tretiranje pre berbe, a najkasnije 3 dana pre berbe jabuka, a 14 dana pre berbe breskve
Jabuka 0,8-1,0 Tretiranje pre berbe, a najkasnije 3 dana pre berbe jabuka, a 14 dana pre berbe breskve
Krastavac 0,8-1,0 Tretiranje u vreme povoljnim za pojavu - cvetanje, precvetavanje i formiranje plodova ili po preporuci PIS
Malina 0,8 Neposredno pred i tokom cvetanja
Paradajz i plavi patlidžan 0,6-0,8 Tretiranje u vreme povoljnim za pojavu - cvetanje, precvetavanje i formiranje plodova ili po preporuci PIS
Vinova loza 0,6-0,8 Od faze precvetavanja do pojave šarka

DELOVANJE:

Switch 62,5 WG je kombinacija dve aktivne materije. Fludioksonil je nesistemik, deluje preventivno, a ograničeno i kurativno. Prevashodno inhibira klijanje spora, a u manjem stepenu klijanje klicine cevi i micelije. Inhibira fosforilaciju glukoze kod gljiva. Ima dugo rezidualno delovanje. Ciprodinil pripada grupi anilinopirimidina. Sistemik je. Deluje preventivno i kurativno. Zaustavlja porast micelije i njeno prodiranje u biljno tkivo. Inhibira sintezu metionina i lučenje hidrolitičkih enzima gljive.

SPEKTAR DELOVANJA:

Koristi se za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) vinove loze i maline, paradajza i krastavca, kao i suzbijanje prouzrokovača propadanja (truleži) plodova tokom čuvanja plodova u skladištu - siva trulež (Botrytis cinerea), truleži ploda (Monilia spp.), antraknoze (Colletotrichum spp.), Mucor spp. i Aspergilus spp .

PREPORUKE I NAPOMENE:

Ovaj fungicid obezbe|uje pouzdanu zaštitu od sive truleži i u najtežim uslovima. Preparat ima dugo rezidualno delovanje. Preparat deluje i na nižim temperaturama, iznad 5  C obezbeduje neophodnu zaštitu i u ranim fazama. Deluje i kurativno u roku od 48 h od nastanka infekcije.