AVAUNT 15 EC

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Indoksakarb 150 g/l

Formulacija: SC-koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: FMC

Karenca: 14 dana - jabuka, kukuruz i vinova loza; 3 dana - paprika

MDK: 0,5 - jabuka; 0,2 - vinova loza; 0,1 - paprika; 0,02 - kukuruz

MBT: 1

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,33 - 0,5 (3,3-5,0 ml/100 m²) Na početku piljenja gusenica svake generacije
VINOVA LOZA 0,25 Na početku piljenja gusenica
PAPRIKA 0,17 - 0,25 Na početku piljenja gusenica
KUKURUZ 0,25 10 dana nakon maksimalnog leta leptira, a pre ubušenja u stabljiku i klip
PARADAJZ 0,17 - 0,25 Primena u vreme pojave prvih gusenica
ULJANA REPICA 0,17 - 0,25 U fazi cvetanja, a pre dostizanja praga štetnosti

DELOVANJE:

Avaunt 15EC pripada novoj hemijskoj grupi insekticida oksidiazini koja utice na nervni sistem insekata. Delovanje se ispoljava prestankom ishrane u roku od 2 do 4 sata, dok uginjavanje insekta nastaje u periodu od 2 dana.

SPEKTAR DELOVANJA:

Svojim kontaktnim, digestivnim, ovicidnim i larvicidnim delovanjem, upotrebu je našao u suzbijanju jabukinog smotavca (Cydia pomonella ), sivog grozdovog smotavca (Lobesia botrana ), kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis ) i pamukove sovice (Helicoverpa armigera ).

PREPORUKE I NAPOMENE:

kao insekticid sa novim mehanizmom delovanja odličan je izbor u rotaciji preparata i antirezistentnoj strategiji. Usvaja se jako brzo, tako da ukoliko kiša padne nakon što se preparat osuši na biljnoj površini, nije potrebno ponavljati tretman. Pruža dobru zaštitu nakon tretmana u periodu od 5 do 14 dana, u zavisnosti od brojnosti štetočine, useva i klimatskih uslova u tom periodu. Ekotoksikološki bezbedan, vezuje se za kutikulu lista i ploda i nema spiranja kišom.