NITROPOL S

Klasa: Akaricid i insekticid

Aktivna materija: Parafinsko ulje/Belo mineralno ulje 98, 8 % w/w ± 25g/l (Teh. čistoće 100 %)

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 200 ml, 1 l, 20 l, 200 l

Proizvođač: Nitrofarm

Karenca: OVP za zimske tretmane, a kada se koristi za letnje tretiranje jabuke - 21 dan

MBT: 1 za zimsko tretiranje, u toku vegetacije dva puta sa razmakom između dva tretiranja - 14 dana.

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 1,3 % (0,13 l na 10 litara vode) Primenjuje se od fenofaze razvoja jabuke 10 po BBCH skali (zimsko tretiranje) i tokom vegetacije po pojavi pokretnih formi crvene voćne grinje (letnje tretiranje).
KRUŠKA 1,3 % (0,13 l na 10 litara vode) Primenjuje za zimsko tretiranje kruške, neposredno pre odlaganja jaja C. pyri.
TREŠNJA 1,3 % Tretman od bubrenja pupoljaka do zelenih listića

DELOVANJE:

Nitropol S je akaricid i insekticid koji primenjen u vreme kretanja vegetacije fizički onemogućava respiraciju (razmenu gasova i disanje) svih razvojnih stadijuma grinja i insekata. Za primenu tokom vegetacije (letnji tretmani), pored navedenog delovanja obezbeđuje bolju pokrovnost i prijanjanje sredstava za zaštitu bilja (insekticida i akaricida), te tako poboljšava performance pesticidnih tretmana.

SPEKTAR DELOVANJA:

Namenjen je suzbijanju crvene voćne grinje (Panonicus ulmi ) u zasadu jabuke i obične kruškine buve (Cacopsylla pyri ) u zasadu kruške.

PREPORUKE I NAPOMENE:

Izbegavati tretiranja biljaka oslabljenih dužom sušom (oslabljeni turgor). Preparat se meša sa preparatima na bazi bakra, a ne sme se mešati sa jedinjenjima koja u sebi sadrže sumpor (kaptan,
hlorotalonil) i elementarnim sumporom. Ukoliko se primeni prema uputstvu za upotrebu, preparat nije fitotoksičan za jabuku i krušku. Određenu količinu preparata treba, uz stalno mešanje, preneti u sud u kome se nalazi preostala količina vode. Preparat se primenjuje svim uređajima za tretiranje sa zemlje. Tretirnje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preporučena količina tečnosti je 1000 l/ha.
Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, bunara, jezera i izvorišta voda) tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih. Ne izlivati i bacati u kanalizaciju koncetrat, tečnost od tretiranja i pranja opreme.