NURELLE D

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1l, 200l

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 21 dan - krompir; 28 dana - voće, šećerna repa; 42 dana - ostali ratarski usevi; 56 dana - uljana repica

MBT: 1 za suzbijanje krompirove zlatice, 2 za ostale namene

MDK(mg/kg): JABUKA: HLORPIRIFOS: SRB: 0,5/ EU: 0,5/ SAD: 0,01/ RUS: 0,5 CIPERMETRIN: SRB: 1,0/ EU: 1,0/ SAD: -/ RUS: - KRUŠKA: HLORPIRIFOS: SRB: 0,5/ EU: 0,5/ SAD: 0,05/ RUS: 0,5 CIPERMETRIN: SRB: 1,0/ EU: 1,0/ SAD: -/ RUS: - KROMPIR: HLORPIRIFOS: SRB: 0,05/ EU: 0,05/ SAD: 0,1/ RUS: 2,0 CIPERMETRIN: SRB: 0,05/ EU: 0,05/ SAD: -/ RUS: - ŠEĆERNA REPA: HLORPIRIFOS: SRB: 0,2/ EU: 0,2/ SAD: 1,0/ RUS: 0,05 CIPERMETRIN: SRB: 1,0/ EU: 1,0/ SAD: -/ RUS: - ULJANA REPICA: HLORPIRIFOS: SRB: 0,05/ EU: 0,05/ SAD: 0,1/ RUS: 0,05 CIPERMETRIN: SRB: 0,2/ EU: 0,2/ SAD: -/ RUS: -

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,075 - 0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode) 0,1-0,15% (10-15 ml u 10l vode) Tretirati na početku formiranja kolonija vaši, Tretirati pre ubušivanja gusenice (C. pomonella)
KROMPIR 0,5-0,9 l/ha (5-9 ml na 100 m2) Tretirati na početku pojave larvi krompirove zlatice
KRUŠKA 0,075 - 0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode), 0,1-0,15% (10-15 ml u 10l vode) Tretirati na početku formiranja kolonija vaši, Tretirati pre ubušivanja gusenice (C. pomonella)
ULJANA REPICA 0,75 - 1,0 Tretirati na početku pojave imaga
ŠEĆERNA REPA 1-1,5 l/ha (10-15 ml na100 m2) Tretman na osnovu utvrđene brojnosti i praga štetnosti za sovicu i pipu

DELOVANJE:

nesistemični insekticid koji predstavlja kombinaciju dve aktivne materije - Hlorpirifos (grupa Organofosfata, inhibitor holinesteraze) i Cipermetrin (grupa Piretroida), koji remeti protok Na+ jona kroz nervnu membranu. Deluje kontaktno i inhalaciono

 

SPEKTAR DELOVANJA:

Zelena jabukina vaš (Aphis pomi), crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae), pepeljasta vaš (Dysaphis plantaginea), jabukin smotavac (Cydia pomonella), krompirova zlatica (Leptinotarsa decemlineata), repina pipa (Bothynoderes punctiventris), lisna sovica (Mamestra brassicae), repičin sjajnik (Meligethes aeneus).

PREPORUKE I NAPOMENE:

deluje u širokom temperaturnom rasponu 5-30°C. Može biti fitotoksičan za sortu jabuke Zlatni delišes u uslovima visoke vlažnosti i temperature. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. Preparat primenjivati za suzbijanje krompirove zlatice u lokalitetima gde nije utvrđena rezistentnost na piretroide i organofosfate. Dve komponente aktivne materije mu daju osobinu brzog inicijalnog, kao i produženog rezidualnog delovanja.