RELDAN 22 EC

Klasa: Insekticid

Aktivna materija: Hlorpirifos 220 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 21 dan

MBT: 3

MDK(mg/kg): SRB: 0,5/ EU: 0,5/ SAD: -/ RUS: -

Primena:

USEV / ZASAD KOLIČINA PRIMENE VREME PRIMENE
JABUKA 0,2 - 0,25 % (20 – 25 ml u 10 l vode ) Pre ubušivanja gusenica smotavca u plodove

DELOVANJE:

insekticid na bazi Hlorpirifos-metila, aktivne materije iz grupe organofosfata koji inhibira enzime acetilholinesteraze u ćelijama nervnog sistema insekata

 

SPEKTAR DELOVANJA:

Jabukin smotavac (Cydia pomonella)

PREPORUKE I NAPOMENE:

prema najnovijoj zakonskoj regulativi u zemljama EU, aktivna materija Hlorpirifos-metil je dozvoljena za primenu u zasadima voća i povrća i ima povoljne eko-toksikološke ocene. Odlikuje se brzim početnim delovanjem, a produženo delovanje na nadzemnim biljnim delovima zavisi od faktora kao što su temperature i vlažnost vazduha, pH vode u rastvoru… Ne deluje štetno na korisne insekte – primenjuje se u Integralnoj zaštiti bilja. Tretiranje iz vazduhoplova nije dozvoljeno. U svetu se preparat Reldan 22 EC koristi i za suzbijanje:lisnih vaši (Aphididae) na jabuci, zelene lisne vaši jabuke (Aphis pomi), pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginea), zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u konc. 0,2-0,25% (200 - 250 ml u 100 l vode); karenca 21 dan; lisnih minera (Lithocolletis spp.), breskvinog savijača (Cydia molesta) i kruškine buve (Psylla pyri) u konc. 0,18 – 0,25%; karenca 21 dan; pepeljastog (Lobesia botrana) i žutog grožđanog moljca (Clysia ambiguella) u vinovoj lozi u konc. 0,2-0,25%; karenca 21 dan; žitne pijavice (Oulema melanopus) u pšenici u dozi od 2,5 – 2,75 l/ha (250 – 275 ml u 60 do 80 l vode na 1000 m²), a karenca preparata je 21 dan kupusara (Pieris brassicae) u kupusu u dozi od 2,5 l/ha, karenca je 21 dan repičinog sjajnika (Melighetes aeneus) u usevu uljane repice u dozi od 2,5 l/ha, a karenca preparata je OVP (obezbeđena vremenom primene).