Decembarski susreti povrtara i voćara

Decembarski susreti povrtara i voćara 15.12.2014.

Protekli vikend su obeležila dva naučno-stručno-promotivna skupa o dve razvojne šanse srpske poljoprvrede, povrtarstva i voćarstva. Leskovac je 12. decembra bio domaćin II Savetovanja povrtara, a Novi Sad, dan kasnije tradicionalnog Godišnjeg savetovanja voćara. I jednima i drugima pružila se šansa da analiziraju prethodnu sezonu koju su obeležile brojne nedaće ali i da naoružani iskustvom iz ove ali i stečenim znanjem se pripreme za narednu. Organizatori savetovanja u Leskovcu  uspeli su da okupe više od 35 izlagača, vodećih svetskih i domaćih kompanija u sektorima semena, đubriva, pesticida, opreme za navodnjavanje, rasada povrća. Kompanija Agromarket se predstavila svojom linijom đubriva FitoFert, a do posebnog izražaja je došlo i prisustvo vodećih stručnjaka za ishranu i navodnjavanje stručne službe ove kompanije koji su bili prosto zatrpani stalnim kontaktima sa proizvođačima.

U organizaciji Društva voćara Vojvodine 13. decembra održano je godišnje savetovanje voćara na Poljoprivrednom fakultetu  u Novom Sadu. Interesantne teme o unapređenju proiuzvodnje kruške i dunje, kao i zaštita kruške, okupile su preko 400 učesnika iz oblasti nauke, struke i proizvodnje. Kompanija Agromarket je uzela učešće na ovom skupu, jer želi da da svoj doprinos većoj i isplativijoj proizvodnji svojim programom zaštite, prihrane kao i pomoć u primeni struke na terenu.