Zajedno do novih saznanja

Zajedno do novih saznanja 20.01.2017.

Četvrtu godinu zaredom, kompanija Agromarket započinje kampanju nove sezone druženjem sa poslovnim partnerima i proizvođačima na “Ribarcu” u Novom Sadu, a pod sloganom “Zajedno do novih saznanja”.  U organizaciji saradnika stručne službe 17. i 18. januara održana su dva seminara – “Zaštita ratarskih useva” i “Novi trendovi u voćarstvu”. Predavači iz redova organizatora, Dragan Lazarević, Miloš Stojanović, Momčilo Pejović, Milan Sudimac, kao i gostujući, Dr Novica Miletić, predstvanici firmi “Livona” i “Dunav Net”, upoznali su preko 350 učesnika sa aktuelnostima, novim tehnološkim postupcima, potencijalnim problemima u proizvodnji vodećih ratarskih kultura i višegodišnjih zasada. Takođe, predstavljene su i novine u proizvodnom porfoliu sredstava za zaštitu i ishranu bilja.  Dosadašnja iskustva sa prethodnih druženja pokazuju da ovakav multidisciplinaran pristup  obezbeđuje kvalitetan transfer znanja i struke, a što rezultira povećanjem profitabilnosti poljoprivredne proizvodnje, što nam je i zajednički cilj.