Održan stručni seminar na Zlatiboru 2019

Održan stručni seminar na Zlatiboru 2019 28.11.2019.

U okviru VIII Kongresa zaštite bilja (25 – 29. Novembar 2019.), kompanija Agromarket je obeležila i izlazak 100-og broja stručne revije Agrosvet, koji već 16 godina izdaje i besplatno distribira širom zemlje.  

Tom prilikom upriličen je svečani koktel za dugogodišnje saradnike iz naučnih i stručnih institucija, državnih regulatornih tela i prijatelja stručne revije.  

U okviru Sekcije “Aktivnosti pomažućih članova Društva za zaštitu bilja Srbije” saradnici Stručne službe komapnije Danijela Radujkov i Mladen Đorđević, održali su dva izuzetno posećena predavanja “Aktuelnosti u zaštiti ratarskih kultura” i “Koncept uspešne zaštite od Tuta absoluta”.

Takođe, boravak na naučnom skupu iskorišćen je i za brojne kontakte saradnika Stručne službe i Službe prodaja sa poslovnim partnerima iz zemlje i inostranstva.