Zaštita paradajza od Tute absolute

Zaštita paradajza od Tute absolute 13.04.2020.

Moljac paradajza, Tuta absoluta, primećen je u plastenicima u našoj zemlji. Ova opasna štetočina preti proizvodnji paradajza, pa je bitno na vreme je zaustaviti odgovarajućim merama zaštite.

Mere kontrole moraju biti integralne i obuhvataju: 

A - Agrotehničke: Plodored

B - Mehaničko-fizičke:

  • Postavljanje insekt mreža (9 rupa/cm2)
  • Uklanjanje napadnutih biljnih delova
  • Uništavanje zaraženih biljaka nakon berbe.
  • Uništavanje korovskih biljaka iz familije Solanaceae

C - Feromonske klopke (2-4 po ha) privlače mužjake (prag za tretman ako se nekoliko dana hvata po 3-4 jedinke/danu)

D - Tretmane konvencionalnim insekticidima različitih mehanizama delovanja

E – Tretmane bioinskekticidima

 

Više o zaštiti paradajza od Tute absolute saznajte OVDE.