Stimulatori oplodnje

Stimulatori oplodnje su sredstva koja pomožu biljakama uspešno prevazilaženje kritičnih perioda razvoja pravovremeno im dodajući potrebna hraniva sa ciljem pospešenja cvetanja. Najčešće su formulisani kao tečna đubriva koja se primenjuju folijarno.