Biozaštita

detaljnije »

Klasa: Biopesticid

Aktivna materija: Virus granuloze jabukovog smotavca (CmGV) 1013 virusnih čestica /l, Cydia pomonella Granulosis Virus (CpGV); rod Granulovirus; Familija: Baculoviridae; izolat: Mexican isolate (CpGV – M)

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Arysta Life Science

detaljnije »

Klasa: Biopesticid

Aktivna materija: Providni kristalni protein – protoksini sa insekticidnim delovanjem, koji su proizvod bakterije Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki (soj EG 2348)

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Pakovanje: 1kg

Proizvođač: Biogard

detaljnije »

Klasa: Bioinsekticid i akaricid sa kontaktnim delovanjem

Aktivna materija: žive spore soja ATCC 74040 entomopatogene gljivice Beauveria bassiana ne manje od 2.3 x 107 spora/ml u 100 g preparata

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija spora u biljnom ulju

Pakovanje: 1l

Proizvođač: CBC

detaljnije »

Klasa: Biopesticid

Aktivna materija: Neorgansko đubrivo sa mikroelementom Bakar (Cu) 5 %

Formulacija: rastvor

Pakovanje: 500 ml, 1 l

Proizvođač: LIDA PLANT RESEARCH