Fungicidi

Fungicidi su prvootkrivena hemijska jedinjenja koja je čovek koristio za zaštitu gajenih biljka od prouzrokovača bolesti. Od XVII veka kreće tzv. “neorganska era”, odnosno primena neorganskih jedinjenja (arsen, živin sublimat, bakar-sulfat…). Tokom XIX veka u upotrebu ulaze sumpor i bakar, a 1885. i pronalazak “Bordovske čorbe” predstavlja i početak industrijske proizvodnje fungicida. Četrdesetih godina XX veka počinje era organskih fungicida.

Jedinjenja koja služe zaštiti od prouzrokovača biljnih bolesti dele se na fungistatičke (zaustavljaju porast parazitne gljive) i fungicidne (uništavaju patogenu gljivicu). Prema načinu delovanja na patogene mogu biti preventivni (protektivni) koji suzbijaju patogena kad dospe na površinu biljke pre ostvarene infekcije, kurativni fungicidi koji suzbijaju patogene posle ostvarene infekcije i fugicidi sa rezidualnim delovanjem (post-infektivni i post-simptomski) – preventivni ili kurativni sa produženim delovanjem kao i eradikativnim delovanjem.

Prema pokretljivosti u biljci mogu biti kontaktni (nesistemični, površinski) – ne kreću se u biljci, zatim sistemici (translokacioni) – kreću se kroz biljku ascedentno i descedentno i lokal-sistemici (ograničeni sistemici) – kreću se kroz biljku ograničeno, samo oko mesta primene, najčešće u okviru lista pa se još označavaju i kao translaminarni. Prema mestu primene odnosno objektu koji se tretira mogu biti fungicidi za tretiranje semena i sadnog materijala, zatim za suzbijanje prouzrokovača bolesti u zemljištu (dezinfekcija) I oni koji imaju najširu primenu za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena).

U okviru grupe fungicida razvijene su u odnosu na patogena i podgrupe kao “baktericidi”, “algicidi”. Takođe, razvijaju se i podgrupe uske specijalizacije kao što su “botriticidi”, zatim fungicidi za tretiranje semena i rasada…

Osnova pravilne primene fungicida i uspešne zaštite je u preventivnim i pravovremenim tretmanima gajenog bilja, a u saglasju sa stručnjacima za zaštitu bilja.

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Ciram 800 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Kaptan 500 g/kg

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan - jabuka; 35 dana - vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 200 g/kg Cu jona iz smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

Formulacija: WG-vodorastvorljive granule

Proizvođač: United Phosphorus Ltd

Karenca: 21 dan - stone sorte vinove loze; 28 - dana vinske sorte

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Kaptan 480 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan - jabučasto i koštičavo voće, 35 - dana vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Kaptan 800 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 21 dan - jabuka; 35 dana - vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Trifloksistrobin 375 g/l + Ciprokonazol 160 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan - šećerna repa; 42 dana - pšenica

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Cimoksanil 500 g/kg

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 14 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 14 dana - višnja, trešnja; 28 dana - jabuka

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Bakar (Cu) iz Bakar-oksihlorida 350 g/kg

Formulacija: WP – kvašljivi prašak

Proizvođač: Cinkarna

Karenca: OVP – jabučasto voće, breskva, nektarina, dunja, američka borovnica, orah, leska 21 dan – vinova loza, dunja (tretman u fazi 71-85 BBCH skale) 14 dana – krompir, hmelj 10 dana – paradajz industrijski 3 dana – paradajz koji se konzumira svež, porodica tikava sa jestivom korom, pasulj, grašak jagoda

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg

Formulacija: DG - Disperzibilne granule

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 21 dan - jabuka; 42 dana - vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

Formulacija: WP - kvašljivi prašak

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 14 dana - krompir i paradajz; 21 dan - jabučasto voće, duvan, stone sorte vinove loze; 42 dana - vinske sorte vinove loze

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Famoksadon 225 g/kg + Cimoksanil 300 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Proizvođač: DuPont

Karenca: 3 dana - paradajz; 14 dana - krompir; 28 dana - vinova loza grožđe

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Epoksikonazol 125 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 42 dana šećerna repa, pšenica

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + Tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 42 dana - šećerna repa, pšenica

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Ditianon 700 g/l

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 35 dana - jabuka; OVP - breskva

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Flutriafol 250g/l

Formulacija: SC- Koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 35 dana - pšenica, šećerna repa

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fosetil-Aluminijum 800 g/l

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 42 dana; RADNA KARENCA: 24 sata

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Bakar hidroksid 368 g/l (240 g/l bakarnog jona iz bakar hidroksida).

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 14 dana - jabuka; OVP - jabuka, trešnja, višnja

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 500 g/kg bakra (770 g/kg bakar-hidroksida)

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Proizvođač: Spiess Urania

Karenca: 14 dana - paprika; OVP - jabuka, trešnja, višnja

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 14 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Dimetomorf 800 g/kg

Formulacija: WG – vodorastvorljive granule

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 42 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 28 dana - vinova loza, jabuka

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fenbukonazol 50g/l

Formulacija: EW- emulzija ulja u vodi

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 21 dan - jabuka, šljiva

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l

Formulacija: EC – Koncentrat za emulziju

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 21 dan - jabuka, vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fluopiram 200 g/l + Tebukonazol 200 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 7 dana - višnja; 14 dana - jabuka, vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fluopiram 75 g/l + Spiroksamin 200 g/l

Formulacija: SE – suspoemulzija

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 35 dana;radno vreme na tretiranim površinama u roku od 2 dana nakon primene, treba da bude ograničeno na maksimalno 2 sata.

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fluopiram 250 g/l + Trifloksistrobin 250 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 3 dana - paradajz, krastavac, višnja i trešnja; 7 dana - malina, jagoda i borovnica

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Elementarni sumpor 800g/kg

Formulacija: WG- vodorastvorljive granule

Proizvođač: United Phosphorus

Karenca: 28 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 500 g/kg + Folpet 250 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 42 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fludioksonil 200 g/kg

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 3 dana - jabuka; 7 dana - malina

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Protiokonazol 250 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 35 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 14 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 g/l

Formulacija: SL koncentrovani rastvor

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 14 dana - krastavac, paradajz; 35 dana - paprika

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Tebukonazol 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Proizvođač: Bayer CropScience

Karenca: 42 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 14 dana - malina, 35 - dana vinova loza, OVP - jabuka

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Azoksistrobin 250 g/l

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 10 dana - malina; 14 dana - krompir; 21 dan - vinova loza; 35 dana - šećerna repa

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Metalaksil - M 50g/kg + Folpet 400g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 35 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Metalaksil –M 40g/kg + Mankozeb 640 g/kg

Formulacija: WG vodorastvorljive granule

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 21 dan - krompir, paradajz; 28 dana - stone sorte; 42 dana vinske sorte; OVP - šećerna repa

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 14 dana - krompir; 14 dana - šećerna repa; 28 dana - jabuka

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Spiroksamin 500 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 35 dana

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fludioksonil 250g/kg +Ciprodinil 375g/kg

Formulacija: WG vodorastvorljive granule

Proizvođač: Syngenta

Karenca: 3 dana - paradajz, krastavac, jabuka; 7 dana - malina i kupina; 14 dana - breskva; 28 dana - vinova loza

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Dodin 400 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Arysta LifeScience

Karenca: 60 dana - breskva, jabuka

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Miklobutani 240 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Proizvođač: Dow AgroSciences

Karenca: 15 dana - vinova loza; 21 dan - jabuka

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Prokvinazid 200 g/kg

Formulacija: koncentrat za emulziju

Proizvođač: 1 l

Karenca: DuPont

detaljnije »

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l

Formulacija: EW – emulzija ulja u vodi

Proizvođač: Agromarket

Karenca: 21 dan - trešnja i višnja; 42 dana - šećerna repa; OVP - pšenica

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Izofetamid 400 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Proizvođač: Belchim

Karenca: OVP - višnja; 10 dana - breskva, 21 dan – vinova loza

detaljnije »

Aktivna materija: Zoksamid 300 g/l + Zorvec® active - Oksatiapiprolin 40 g/l

Formulacija: SE – suspoemulzija

Proizvođač: Corteva Agriscience

Karenca: 28 dana