Fungicidi

Fungicidi su prvootkrivena hemijska jedinjenja koja je čovek koristio za zaštitu gajenih biljka od prouzrokovača bolesti. Od XVII veka kreće tzv. “neorganska era”, odnosno primena neorganskih jedinjenja (arsen, živin sublimat, bakar-sulfat…). Tokom XIX veka u upotrebu ulaze sumpor i bakar, a 1885. i pronalazak “Bordovske čorbe” predstavlja i početak industrijske proizvodnje fungicida. Četrdesetih godina XX veka počinje era organskih fungicida.

Jedinjenja koja služe zaštiti od prouzrokovača biljnih bolesti dele se na fungistatičke (zaustavljaju porast parazitne gljive) i fungicidne (uništavaju patogenu gljivicu). Prema načinu delovanja na patogene mogu biti preventivni (protektivni) koji suzbijaju patogena kad dospe na površinu biljke pre ostvarene infekcije, kurativni fungicidi koji suzbijaju patogene posle ostvarene infekcije i fugicidi sa rezidualnim delovanjem (post-infektivni i post-simptomski) – preventivni ili kurativni sa produženim delovanjem kao i eradikativnim delovanjem.

Prema pokretljivosti u biljci mogu biti kontaktni (nesistemični, površinski) – ne kreću se u biljci, zatim sistemici (translokacioni) – kreću se kroz biljku ascedentno i descedentno i lokal-sistemici (ograničeni sistemici) – kreću se kroz biljku ograničeno, samo oko mesta primene, najčešće u okviru lista pa se još označavaju i kao translaminarni. Prema mestu primene odnosno objektu koji se tretira mogu biti fungicidi za tretiranje semena i sadnog materijala, zatim za suzbijanje prouzrokovača bolesti u zemljištu (dezinfekcija) I oni koji imaju najširu primenu za tretiranje nadzemnih delova biljaka (folijarna primena).

U okviru grupe fungicida razvijene su u odnosu na patogena i podgrupe kao “baktericidi”, “algicidi”. Takođe, razvijaju se i podgrupe uske specijalizacije kao što su “botriticidi”, zatim fungicidi za tretiranje semena i rasada…

Osnova pravilne primene fungicida i uspešne zaštite je u preventivnim i pravovremenim tretmanima gajenog bilja, a u saglasju sa stručnjacima za zaštitu bilja.

detaljnije »

Klasa: FungicidI

Aktivna materija: Ciram 800 ± 25 g/kg

Formulacija: WP- kvašljivi prašak

Pakovanje: 500 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: dodin 650 g/kg

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 100 g, 500 g

Proizvođač: Agriphar

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Krezoksim – metil 500 g/l

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 2 g, 50 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Hlorotalonil 720g/l

Formulacija: SC-koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agriphar

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 200 g/kg Cu jona iz smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida

Formulacija: WG-vododiperzibilne granule

Pakovanje: 50 g, 1 kg

Proizvođač: United Phosphorus Ltd

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Boskalid 500g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 0,1kg

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Kaptan 480 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 2 ml, 10 ml, 50 ml, 250 ml, 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Kaptan 800 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 20 g, 200 g, 1 kg

Proizvođač: Arysta LifeScience

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Ciprodinil 750 g/kg

Formulacija: WG - vododisperzibilne granule

Pakovanje: 200 g, 20 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 350 g/kg bakarnih jona iz dvojne soli bakar -hidroksida i kalcijum hlorida + 20 g/kg cinksulfida (sinergist)

Formulacija: WP - kvašjivi prašak

Pakovanje: 250 g, 1 kg, 20 kg

Proizvođač: Cinkarna

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 750 g/kg

Formulacija: DG - Disperzibilne granule

Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg, 20 kg

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 800 g/kg

Formulacija: WP - kvašljivi prašak

Pakovanje: 250 g, 1 kg

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: FungicidI

Aktivna materija: pikokoksistrobin 200g/l + ciprokonazol 80g/l

Formulacija: SC-koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l ,5 l

Proizvođač: DuPont

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Cimoksanil 45 g/kg + Mankozeb 68 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 30 g, 1 kg

Proizvođač: DuPont

detaljnije »

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: Famoksadon 225 g/kg + Cimoksanil 300 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 6 g, 400 g

Proizvođač: DuPont

detaljnije »

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: Prokvinazid 200 g/kg

Formulacija: koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: DuPont

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Epoksikonazol 125 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Epoksikonazol 187g/l ± 11. 2 g/l + Tiofanat metil 310 g/l ± 15, 5 g/l

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Ditianon 700 g/l

Formulacija: WG – vododisperibilne granule

Pakovanje: 100 g, 500 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Flutriafol 250g/l

Formulacija: SC- Koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 500 ml, 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fosetil-Aluminijum 800 g/l

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 1 kg

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fosetil-aluminijum 800 g/kg

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 30 g, 1 kg

Proizvođač: Arysta Life Science

detaljnije »

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: 368 g/l bakar hidroksida (240 g/l bakarnog jona iz bakar hidroksida)

Formulacija: SC - koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: 500 g/kg bakar hidroksida

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg

Proizvođač: Spiess Urania

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

Formulacija: WP-kvašljivi prašak

Pakovanje: 10 g, 100 g, 500 g

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Tiofanat-metil 700 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fluazinam 500 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 200 ml, 250 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fenbukonazol 50g/l

Formulacija: EW- emulzija ulja u vodi

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Meptildinokap 350 g/l

Formulacija: EC – Koncentrat za emulziju

Pakovanje: 50 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fluopiram 200 g/l + Tebukonazol 200 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fluopiram 250 g/l + Trifloksistrobin 250 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Elementarni sumpor 800g/kg

Formulacija: WG- vododisperzibilne granule

Pakovanje: 1 kg, 20 kg

Proizvođač: United Phosphorus

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fludioksonil 200 g/kg

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Mankozeb 750g/kg

Formulacija: WG-vododisperzibilne granule

Pakovanje: 25 g, 250 g, 1 kg

Proizvođač: United Phosphorus

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Miklobutanil 45 g/l + Kvinoksifen 45 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Fluksapiroksad 75 g/l + Piraklostrobin 150 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: BASF

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Propamokarb-hidrohlorid 722 ± 25 g/l

Formulacija: SL koncentrovani rastvor

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Arysta LifeScience

detaljnije »

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: Fluopiram 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

Formulacija: SE - Suspo – emulzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Tebukonazol 125 g/l + Protiokonazol 125 g/l

Formulacija: EC – koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Bayer CropScience

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Pirimetanil 400 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 200 ml, 1 l

Proizvođač: Agriphar

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Azoksistrobin 250 ± 6 g/l

Formulacija: SC- koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Metalaksil - M 50g/kg + Folpet 400g/kg

Formulacija: WG - vodorastvorljive granule

Pakovanje: 200 g, 1 kg

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Metalaksil –M 40g/kg + Mankozeb 640 g/kg

Formulacija: WG vododisperzibilne granule

Pakovanje: 25 g, 250 g, 500 g, 1 kg

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Difenokonazol 250 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Fludioksonil 250g/kg +Ciprodinil 375g/kg

Formulacija: WG vododisperzibilne granule

Pakovanje: 8 g, 100 g, 400 g

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Dodin 400 g/l

Formulacija: SC koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 200 ml, 1 l

Proizvođač: Agriphar

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Miklobutani 240 g/l

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Dow AgroSciences

detaljnije »

Klasa: FUNGICID

Aktivna materija: Tebukonazol 250 g/l

Formulacija: EW – emulzija ulja u vodi

Pakovanje: 100 ml, 200 ml, 500 ml, 1 l, 5 l

Proizvođač: Agromarket

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Propikonazol (250g/l)

Formulacija: EC - koncentrat za emulziju

Pakovanje: 100 ml, 1 l

Proizvođač: Syngenta

detaljnije »

Klasa: Fungicidi

Aktivna materija: Maneb 750 g/kg

Formulacija: WG – vododisperzibilne granule

Pakovanje: 10 kg

Proizvođač: United Phosphorus Ltd

detaljnije »

Klasa: Fungicid

Aktivna materija: Izofetamid 400 g/l

Formulacija: SC – koncentrovana suspenzija

Pakovanje: 1 l

Proizvođač: Belchim